STRUČNI BILTEN – IPI

STRUČNI BILTEN – IPI ISSN 2490-3337 (Online)

Redakcija STRUČNI BILTEN – IPI

Izdavač: Institut za privredni inženjering d.o.o.
Fakultetska 1, Zenica, Bosna i Hercegovina

Za izdavača: dr. sc. Fuad Klisura, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

Redakcijski odbor: prof. dr. Sabahudin Ekinović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
prof. dr. Mustafa Mehanović, dipl. ing. saobraćaja/prometa
prof. dr. Safet Brdarević, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
prof. dr. Mustafa Imamović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

Recenzent: van. prof. dr. Sabahudin Jašarević, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
(Mašinski fakultet u Zenici)

Lektor: mr. sc. Dragana Agić, dipl. iur

Prevodilac i lektor engleskog jezika: Edin Sarvan, prof. engleskog jezika

Priprema: Muhamed Barut, dipl. ing. saobraćaja/prometa

Štampa/Tisak: Štamparija Fojnica

Za Štampariju/Tiskaru: Šehzija Buljina

Tiraž: 400 komada

ISSN 2490-3337 (Online)

Kontakt: tel.: +387(0)32 445 600; e-mail: info@ipi. ba

KRATKE UPUTE ZA IZRADU STRUCNOG RADA
AUTORSKA IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA
COPYRIGHT STATEMENT OF WORK ORIGINALITY

 | Size: 3 MB 1st Jul 2017 SB_01 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BiH U 2007. GODINI, januar 2008. godine  | Size: 9 MB 15th Jan 2018 SB_02 – IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA U 2007. GODINI I UPUTSTVO ZA UPOTREBU UREÐAJA ZA PODEŠAVANJE SVJETLOSTI, april 2008. godine  | Size: 11 MB 16th Jan 2018 3. SB_03 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2008. GODINE (01.01. – 30.06. 2008. GODINE), juli 2008. godine  | Size: 2 MB 16th Jan 2018 4. SB_04 – KRAĆI ANALITIČKI PRESJEK STANJA NA STP-IMA U FBIH (PERIOD 1.7. – 30.9.2008. GODINE) I STRUČNE TEME PO PRENESENIM OVLASTIMA VLADE FBIH, Zenica, oktobar 2008. godine  | Size: 3 MB 16th Jan 2018 5. SB_05 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2008. GODINI, Zenica, januarsiječanj 2009. godine  | Size: 10 MB 16th Jan 2018 6. SB_06 – STRUČNE TEME VEZANE ZA RAD OSOBLJA NA STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA, Zenica, mart 2009. godine  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 7. SB_07 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE , Zenica, julisrpanj 2009. godine  | Size: 9 MB 16th Jan 2018 8. SB_08 – TROMJESEČNA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2009. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, novembarstudeni 2009. godine  | Size: 8 MB 16th Jan 2018 9. SB_09 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2009. GODINI, Zenica, januarsiječanj 2010. godine  | Size: 7 MB 16th Jan 2018 10. SB_10 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOMO TROMJESEČJU 2010. GODINE, Zenica, apriltravanj 2010. godine  | Size: 7 MB 16th Jan 2018 11. SB_11 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2010. godine  | Size: 3 MB 16th Jan 2018 12. SB_12 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2010. godine,  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 13. SB_13 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2010. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2011. godine  | Size: 17 MB 16th Jan 2018 14. SB_14 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, apriltravanj 2011. godine  | Size: 3 MB 16th Jan 2018 15. SB_15 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, julisrpanj 2011. godine  | Size: 6 MB 16th Jan 2018 16. SB_16 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2011. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2011. godine  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 17. SB_17 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2011. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2012. godine  | Size: 298 KB 16th Jan 2018 17.1. SB_17 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 18. SB_18 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, martožujak 2012. godine  | Size: 315 KB 16th Jan 2018 18.1. SB_18 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 10 MB 16th Jan 2018 19. SB_19 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2012. godine  | Size: 310 KB 16th Jan 2018 19.1. SB_19 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 10 MB 16th Jan 2018 20. SB_20 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2012. godine  | Size: 357 KB 16th Jan 2018 20.1. SB_20 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 21. SB_21 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2012. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2013. godine  | Size: 355 KB 16th Jan 2018 21.1. SB_21 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 16th Jan 2018 22. SB_22 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2013. GODINE, STRUČNE TEME I ZBORNIK RADOVA, Zenica apriltravanj 2013. godine  | Size: 431 KB 16th Jan 2018 22.1. SB_22 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 17th Jan 2018 23. SB_23 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2013. godine  | Size: 361 KB 17th Jan 2018 23.1. SB_23 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 17th Jan 2018 24. SB_24 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2013. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2013. godine  | Size: 370 KB 17th Jan 2018 24.1. SB_24 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 17th Jan 2018 25. SB_25 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2013. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2014. godine  | Size: 334 KB 17th Jan 2018 25.1. SB_25 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 17th Jan 2018 26. SB_26 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, apriltravanj 2014. godine  | Size: 299 KB 17th Jan 2018 26.1. SB_26 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 7 MB 17th Jan 2018 27. SB_27 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2014. godine  | Size: 345 KB 17th Jan 2018 27.1. SB_27 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 5 MB 17th Jan 2018 28. SB_28 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2014. godine  | Size: 322 KB 17th Jan 2018 28.1. SB_28 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 17th Jan 2018 29. SB_29 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2014. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2014. godine  | Size: 303 KB 17th Jan 2018 29.1. SB_29 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 9 MB 17th Jan 2018 30. SB_30 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, apriltravanj 2015. godine  | Size: 322 KB 17th Jan 2018 30.1. SB_30 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 10 MB 17th Jan 2018 31. SB_31 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2015. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 32. SB_32 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2015. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN THE PERIOD 1/7 – 30/9/2015 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, oktobar/listopad 2015. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 33. SB_33 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2015. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN 2015 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, januar/siječanj 2015. godine  | Size: 9 MB 17th Apr 2018 34. SB_34 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST QUARTER OF 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, april/travanj 2016. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 35. SB_35 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST HALF OF 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2016. godine  | Size: 8 MB 17th Apr 2018 36. SB_36 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN THE PERIOD 1/7 – 30/9/2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, oktobar/listopad 2016. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 37. SB_37 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2016. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, januar/siječanj 2017. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 38. SB_38 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST QUARTER OF 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, april/travanj 2018. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 39. SB_39 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST HALF OF 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, juli/srpanj 2017. godine  | Size: 4 MB 17th Apr 2018 40. SB_40 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2017. godine  | Size: 7 MB 5th Feb 2018 41. SB_41 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U 2017. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, januar/siječanj 2018. godine  | Size: 7 MB 27th Apr 2018 42. SB_42 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM TROMJESEČJU 2018. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN FIRST QUARTER OF 2018 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica april/travanj 2018. godine  | Size: 8 MB 26th Jul 2018 43. SB_43 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS OF VEHICLES IN FIRST HALF OF 2018 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2018. godine
Next »Page 1 of « Prev