STRUČNI BILTEN – IPI

STRUČNI BILTEN – IPI      ISSN 2490-3337 (Online)

 

Redakcija: STRUČNI BILTEN – IPI

 

Izdavač: Institut za privredni inženjering d.o.o.
Vatrogasni put br. 3, Zenica, Bosna i Hercegovina

 

Za izdavača: dr. sc. Fuad Klisura, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

 

Redakcijski odbor:
prof. dr. Sabahudin Ekinović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
van. prof. dr. Samir Lemeš, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
prof. dr. Muharem Šabić, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

 

Recenzent:
van. prof. dr. Sabahudin Jašarević, dipl. ing. mašinstva/strojarstva
(Mašinski fakultet u Zenici)

 

Lektor: Dijana Hasanica, prof.

 

Prevodilac i lektor engleskog jezika: Dijana Hasanica, prof.

 

Priprema: Muhamed Barut, dipl. ing. saobraćaja/prometa

 

Štampa/Tisak: Štamparija Fojnica

 

Za Štampariju/Tiskaru: Šehzija Buljina

 

Tiraž: 400 komada

 

ISSN 2490-3337 (Online)

 

Kontakt: tel.: +387(0)32 445 600; e-mail: info@ipi. ba

KRATKE UPUTE ZA IZRADU STRUCNOG RADA
AUTORSKA(E) IZJAVA(E) STRUCNI BILTEN – IPI
COPYRIGHT STATEMENT(S) STRUCNI BILTEN – IPI

 

RECENZIRANJE:
Autor šalje rad e-mailom.
Urednik provjerava strukturu rada prema Uputama za autore kako bi se uvjerio da rad sadrži potrebne dijelove i stilizaciju.
Urednik šalje pozive članovima Naučnog odbora za koje smatra da bi bili prikladni recenzenti.
Potencijalni recenzenti se izjašnjavaju na osnovu vlastite stručnosti, sukoba interesa i dostupnosti. Oni zatim prihvaćaju ili odbacuju da budu recenzenti. Ako je moguće, pri odbijanju, mogu predložiti alternativne recenzente.
Recenzent čita rad, kako bi napisao detaljnu recenziju prema obrascu za recenziranje. Recenzija se zatim šalje uredniku, uz preporuku da se rad prihvati sa ili bez izmjena ili da se odbije.
Urednik šalje e-mail o odlukama autoru, uključujući sve relevantne komentare recenzenata (anonimizrane).
Ako je prihvaćen, rad se priprema za objavljivanje. Ako je članak odbijen ili je vraćen na veće ili manje izmjene, urednik treba uključiti konstruktivne komentare recenzenata kako bi pomogao autoru poboljšati rad. U ovom trenutku, i recenzenti se obavještavaju putem e-maila, uz obavijest o ishodu njihove recenzije. Ako je papir vraćen na izmjene, recenzenti bi trebali očekivati ​​da će primiti novu verziju, osim ako nisu odbili daljnje recenziranje. Kada su predložene samo male izmjene, konačni pregled će izvršiti urednik.

THE PEER REVIEW PROCESS:
The author submits the paper by email.
The editor checks the paper’s structure against the Author Guidelines to make sure it includes the required sections and stylizations.
The editor sends invitations to members of the Scientific Committee he believes would be appropriate reviewers.
Potential reviewers consider the invitation against their own expertise, conflicts of interest and availability. They then accept or decline. If possible, when declining, they might also suggest alternative reviewers.
The reviewer reads the paper, in order to write a detailed review according to the review form. The review is then submitted to the editor, with a recommendation to accept it with or without modifications, or to reject it.
The editor sends a decision email to the author including any relevant reviewer comments (anonymized).
If accepted, the paper is prepared for publishing. If the article is rejected or sent back for either major or minor revision, the editor should include constructive comments from the reviewers to help the author improve the article. At this point, reviewers are also informed by email letting them know the outcome of their review. If the paper was sent back for revision, the reviewers should expect to receive a new version, unless they have opted out of further participation. However, where only minor changes were requested this follow-up review might be done by the editor.

 

Za objavljivanje radova ne naplaćuje se naknada.

There is no article publishing fee.

 

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.Ovo je časopis / bilten otvorenog pristupa što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisniku ili njegovoj/njenoj instituciji. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili povezuju pune tekstove članaka, ili ih koriste u bilo koju drugu zakonitu svrhu, bez traženja prethodne dozvole od izdavača ili autora. Ovo je u skladu sa BOAI definicijom otvorenog pristupa.

 

Ovaj časopis / bilten koristi CC BY tip otvorenog pristupa. Više informacija na linku: https://creativecommons.org/licenses/?lang=hr

 | Size: 3 MB 1st Jul 2017 SB_01 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BiH U 2007. GODINI, januar 2008. godine  | Size: 9 MB 15th Jan 2018 SB_02 – IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA U 2007. GODINI I UPUTSTVO ZA UPOTREBU UREÐAJA ZA PODEŠAVANJE SVJETLOSTI, april 2008. godine  | Size: 11 MB 16th Jan 2018 3. SB_03 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2008. GODINE (01.01. – 30.06. 2008. GODINE), juli 2008. godine  | Size: 2 MB 16th Jan 2018 4. SB_04 – KRAĆI ANALITIČKI PRESJEK STANJA NA STP-IMA U FBIH (PERIOD 1.7. – 30.9.2008. GODINE) I STRUČNE TEME PO PRENESENIM OVLASTIMA VLADE FBIH, Zenica, oktobar 2008. godine  | Size: 2 MB 31st May 2022 4.1. SB_04 KRAĆI ANALITIČKI PRESJEK STANJA NA STP-IMA U FBIH (PERIOD: 1.7.–30.9.2008. GODINE) I STRUČNE TEME PO PRENESENIM OVLASTIMA VLADE FBIH, Zenica listopad 2008. godine_hr  | Size: 3 MB 16th Jan 2018 5. SB_05 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2008. GODINI, Zenica, januarsiječanj 2009. godine  | Size: 10 MB 16th Jan 2018 6. SB_06 – STRUČNE TEME VEZANE ZA RAD OSOBLJA NA STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA, Zenica, mart 2009. godine  | Size: 10 MB 7th Jun 2022 6.1. SB_06 STRUČNE TEME VEZANE ZA RAD OSOBLJA NA STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA, Zenica travanj 2009. godine_hr  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 7. SB_07 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE , Zenica, julisrpanj 2009. godine  | Size: 9 MB 16th Jan 2018 8. SB_08 – TROMJESEČNA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2009. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, novembarstudeni 2009. godine  | Size: 8 MB 16th Jan 2018 9. SB_09 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2009. GODINI, Zenica, januarsiječanj 2010. godine  | Size: 7 MB 16th Jan 2018 10. SB_10 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOMO TROMJESEČJU 2010. GODINE, Zenica, apriltravanj 2010. godine  | Size: 7 MB 16th Jan 2018 11. SB_11 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2010. godine  | Size: 3 MB 16th Jan 2018 12. SB_12 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2010. godine,  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 13. SB_13 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2010. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2011. godine  | Size: 17 MB 16th Jan 2018 14. SB_14 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, apriltravanj 2011. godine  | Size: 3 MB 16th Jan 2018 15. SB_15 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, julisrpanj 2011. godine  | Size: 6 MB 16th Jan 2018 16. SB_16 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2011. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2011. godine  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 17. SB_17 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2011. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2012. godine  | Size: 298 KB 16th Jan 2018 17.1. SB_17 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 18. SB_18 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, martožujak 2012. godine  | Size: 315 KB 16th Jan 2018 18.1. SB_18 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 10 MB 16th Jan 2018 19. SB_19 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2012. godine  | Size: 310 KB 16th Jan 2018 19.1. SB_19 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 10 MB 16th Jan 2018 20. SB_20 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2012. godine  | Size: 357 KB 16th Jan 2018 20.1. SB_20 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 16th Jan 2018 21. SB_21 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2012. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2013. godine  | Size: 355 KB 16th Jan 2018 21.1. SB_21 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 16th Jan 2018 22. SB_22 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2013. GODINE, STRUČNE TEME I ZBORNIK RADOVA, Zenica apriltravanj 2013. godine  | Size: 431 KB 16th Jan 2018 22.1. SB_22 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 17th Jan 2018 23. SB_23 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2013. godine  | Size: 361 KB 17th Jan 2018 23.1. SB_23 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 17th Jan 2018 24. SB_24 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2013. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2013. godine  | Size: 370 KB 17th Jan 2018 24.1. SB_24 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 4 MB 17th Jan 2018 25. SB_25 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2013. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2014. godine  | Size: 334 KB 17th Jan 2018 25.1. SB_25 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 17th Jan 2018 26. SB_26 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, apriltravanj 2014. godine  | Size: 299 KB 17th Jan 2018 26.1. SB_26 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 7 MB 17th Jan 2018 27. SB_27 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2014. godine  | Size: 345 KB 17th Jan 2018 27.1. SB_27 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 5 MB 17th Jan 2018 28. SB_28 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobarlistopad 2014. godine  | Size: 322 KB 17th Jan 2018 28.1. SB_28 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 6 MB 17th Jan 2018 29. SB_29 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2014. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januarsiječanj 2014. godine  | Size: 303 KB 17th Jan 2018 29.1. SB_29 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 9 MB 17th Jan 2018 30. SB_30 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, apriltravanj 2015. godine  | Size: 322 KB 17th Jan 2018 30.1. SB_30 ABSTRACTS SAŽECI  | Size: 10 MB 17th Jan 2018 31. SB_31 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, julisrpanj 2015. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 32. SB_32 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2015. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN THE PERIOD 1/7 – 30/9/2015 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, oktobar/listopad 2015. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 33. SB_33 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2015. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN 2015 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, januar/siječanj 2015. godine  | Size: 9 MB 17th Apr 2018 34. SB_34 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST QUARTER OF 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, april/travanj 2016. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 35. SB_35 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST HALF OF 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2016. godine  | Size: 8 MB 17th Apr 2018 36. SB_36 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN THE PERIOD 1/7 – 30/9/2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, oktobar/listopad 2016. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 37. SB_37 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2016. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, januar/siječanj 2017. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 38. SB_38 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST QUARTER OF 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, april/travanj 2018. godine  | Size: 5 MB 17th Apr 2018 39. SB_39 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST HALF OF 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, juli/srpanj 2017. godine  | Size: 4 MB 17th Apr 2018 40. SB_40 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2017. godine  | Size: 7 MB 5th Feb 2018 41. SB_41 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U 2017. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, januar/siječanj 2018. godine  | Size: 7 MB 27th Apr 2018 42. SB_42 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM TROMJESEČJU 2018. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN FIRST QUARTER OF 2018 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica april/travanj 2018. godine  | Size: 8 MB 26th Jul 2018 43. SB_43 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS OF VEHICLES IN FIRST HALF OF 2018 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2018. godine  | Size: 5 MB 19th Oct 2018 44. SB_44 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2018. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2018 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2018. godine  | Size: 6 MB 28th Jan 2019 45. SB_45 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U 2018. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN 2018 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, januar/siječanj 2019. godine  | Size: 3 MB 29th Apr 2019 46. SB_46 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM TROMJESEČJU 2019. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN FIRST QUARTER OF 2019 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica april/travanj 2019. godine  | Size: 5 MB 5th Aug 2019 47. SB_47 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS OF VEHICLES IN FIRST HALF OF 2019 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2019. godine  | Size: 5 MB 18th Nov 2019 48. SB_48 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2019. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2019 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2019. godine  | Size: 5 MB 28th Jan 2020 49. SB_49 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U 2019. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN 2019 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, januar/siječanj 2020. godine  | Size: 4 MB 27th Apr 2020 50. SB_50 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM TROMJESEČJU 2020. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN FIRST QUARTER OF 2020 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica april/travanj 2020. godine  | Size: 6 MB 21st Jul 2020 51. SB_51 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS OF VEHICLES IN FIRST HALF OF 2020 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2020. godine  | Size: 4 MB 3rd Nov 2020 52. SB_52 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2020. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2020 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2020. godine  | Size: 8 MB 1st Feb 2021 53. SB_53 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U 2020. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN 2020 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, januar/siječanj 2021. godine  | Size: 6 MB 4th May 2021 54. SB_54 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM TROMJESEČJU 2021. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN FIRST QUARTER OF 2021 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica april/travanj 2021. godine  | Size: 7 MB 16th Aug 2021 55. SB_55 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS OF VEHICLES IN FIRST HALF OF 2021 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2021. godine  | Size: 7 MB 3rd Nov 2021 56. SB_56 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2021. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2021 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2021. godine  | Size: 6 MB 25th Jan 2022 57. SB_57 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U 2021. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN 2021 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, januar/siječanj 2022. godine  | Size: 6 MB 28th Apr 2022 58. SB_58 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM TROMJESEČJU 2022. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN FIRST QUARTER OF 2022 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica april/travanj 2022. godine  | Size: 7 MB 18th Aug 2022 59. SB_59 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS OF VEHICLES IN FIRST HALF OF 2022 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2022. godine  | Size: 8 MB 25th Oct 2022 60. SB_60 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2022. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2022 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2022. godine  | Size: 8 MB 30th Jan 2023 61. SB_61 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U 2022. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN 2022 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, januar/siječanj 2023. godine  | Size: 16 MB 24th Apr 2023 62. SB_62 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM TROMJESEČJU 2023. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN FIRST QUARTER OF 2023 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica april/travanj 2023. godine  | Size: 26 MB 21st Aug 2023 63. SB_63 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS OF VEHICLES IN FIRST HALF OF 2023 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2023. godine
Next »Page 1 of « Prev