PITANJA EDUKACIJA AUTOŠKOLE

Pitanje 1.

Odgovor 1.