Zakoni i pravilnici na nivou entiteta FBiH

 | Size: 164 KB 15th Aug 2022 2022 Pravilnik o dopunama pravilnika o utvrdjivanju mreze i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnicki pregled vozila_SNFBIH 61-22  | Size: 1 MB 23rd Jun 2022 2004 Odluka o klasifikaciji zanimanja u FBiH_SNFBiH_40-04  | Size: 156 KB 23rd Jun 2022 2012 Zakon o klasifikaciji zanimanja u FBiH_SNFBIH 111-12  | Size: 500 KB 23rd Jun 2022 2014 Odluka o klasifikaciji zanimanja u FBiH -nova_SNFBiH_60-14  | Size: 296 KB 13th Jun 2022 2022 Zakon o izmjeni zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine_SNFBiH 44-22  | Size: 181 KB 25th Apr 2022 2021 Pravilnik o nacinu, postupku i rokovima vrsenja periodicnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zasitite na radu_SNFBiH 23-21  | Size: 331 KB 14th Apr 2022 2016 Uredba o visini godisnje naknade za javne ceste koja se placa pri registraciji vozila_SNFBiH_9-16  | Size: 1 MB 13th Apr 2022 2022 Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehnicko-eksploatacionim uslovima_SNFBIH_27-22  | Size: 164 KB 1st Apr 2022 2022 ODLUKA O NEPRIHVATANJU DOKAZA O OBAVLJENOM TP VOZILA SA STP VOZILA IZVAN PODRUCJA FBIH_SNFBIH_18-22  | Size: 360 KB 15th Nov 2020 2019 PROCEDURA_Postupak identifikacije novoproizvedenog vozila_7-11-2019  | Size: 345 KB 12th Nov 2020 2020 Uputstvo za poligon-FMPIK-02-11-2020  | Size: 367 KB 19th Apr 2022 2020 Zakon o dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBIH_SNFBiH 57-20  | Size: 347 KB 6th Sep 2018 2016 Pravilnik o utvrdjivanje mreze i kriterija o dovoljnom broju STP_SNFBIH 102-16  | Size: 62 KB 6th Sep 2018 2014 Pravnik o utvrdjivanju mreze i kriterija o broju STP_SNFBIH 13-14  | Size: 152 KB 6th Sep 2018 2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrdjivanju mreze i kriterija o broju stanica _SNFBIH 19-13  | Size: 96 KB 6th Sep 2018 2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima rada organizacionim_SNFBiH 11-09  | Size: 873 KB 6th Sep 2018 2006 Pravilnik o programu i nacinu strucnog usavrsavanja..._SNFBIH 51-06  | Size: 185 KB 5th Sep 2018 2010 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o naknadama za tehnicki pregled vozila_SNFBIH 04-10  | Size: 448 KB 5th Sep 2018 2007 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o naknadama za tehnicki pregled vozila_SNFBIH 70-07  | Size: 452 KB 5th Sep 2018 2007 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o naknadama za tehnicki pregled vozila_SNFBIH 26-07  | Size: 105 KB 5th Sep 2018 2006 Pravilnik o naknadama za tehnicki pregled vozila_SNFBIH 51-06  | Size: 94 KB 5th Sep 2018 2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jedinstvenom informacionom sistemu_SNFBiH 11-09  | Size: 132 KB 5th Sep 2018 2006 Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu_SNFBiH 51-06  | Size: 64 KB 5th Sep 2018 2010 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim pregledima - SNFBIH 56-10  | Size: 59 KB 5th Sep 2018 2007 Pravilnik o izmjenama Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz SNFBIH_86-07  | Size: 60 KB 5th Sep 2018 2013 Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehnicko-eksploatacionim uslovima_SNFBIH 49-13  | Size: 219 KB 5th Sep 2018 2010 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehnicko-eksploatacionim uslovima - SNFBIH 56-10  | Size: 64 KB 5th Sep 2018 2006 Ispravka Pravilnika o tehnicko-eksploatacionim uslovima - SNFBIH 79-06  | Size: 1 MB 19th Apr 2022 2016 Pravilnik o ispitivanju izduvnih gasova - EKO test_SNFBIH 102-16  | Size: 92 KB 19th Apr 2022 2009 Odluka o povjeravanju javnih ovlastenja strucnoj instituciji za tehnicki pregled vozila u Brcko distriktu BiH  | Size: 289 KB 17th Jan 2018 2011 Pravilnik o izmjeni pravilnika o tehnicko-eksploatacionim uslovima - SNFBIH 79-11  | Size: 3 MB 6th Sep 2018 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila_SNFBIH 28-11  | Size: 127 KB 19th Apr 2022 2010 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prijevozu FBiH_SNFBiH 02-10  | Size: 232 KB 19th Apr 2022 2010 Zakon o cestama FBiH_SNFBiH 12-10  | Size: 147 KB 17th Jan 2018 2010 Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza SN FBiH 75-10  | Size: 84 KB 17th Jan 2018 2010 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima SN FBiH 56-10  | Size: 27 KB 19th Apr 2022 2010 Ispravka Zakona o cestama FBIH_SNFBIH 16-10  | Size: 81 KB 6th Sep 2018 2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila_SNFBIH 11-09  | Size: 269 KB 19th Apr 2022 2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehnicko-eksploatacijskim uvjetima SN FBiH 11-09  | Size: 132 KB 17th Jan 2018 2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima 11-09  | Size: 80 KB 17th Jan 2018 2008 Pravilnik o dopunama pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SN FBiH 18-08  | Size: 145 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o uvjetima za dobijanje i postupak izdavanja d SN FBiH 65-07  | Size: 92 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz SN FBiH 7-07  | Size: 728 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o obveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga SN FBiH 7-07  | Size: 117 KB 19th Apr 2022 2007 Saglasnost na ugovor o pravima i obavezama  | Size: 227 KB 6th Sep 2018 2006 Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine SNFBiH 28-06  | Size: 87 KB 17th Jan 2018 2006 VLADA_FEDERACIJE_Javna_ovlast  | Size: 295 KB 17th Jan 2018 2006 Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih kolodvora SN FBiH 79-06  | Size: 115 KB 5th Sep 2018 2006 Pravilnik o uvjetima rada, organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanica za tehnički pregled vozila SN FBiH 51-06  | Size: 97 KB 17th Jan 2018 2006 Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SN FBiH 51-06  | Size: 212 KB 17th Jan 2018 2006 Pravilnik o tehničko ekploatacijskim uvjetima SN FBiH 51-06  | Size: 120 KB 17th Jan 2018 2006 Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila SN FBiH 51-06  | Size: 190 KB 17th Jan 2018 2006 Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima SN FBiH 51-06  | Size: 134 KB 17th Jan 2018 2006 Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika SN FBiH 79-06  | Size: 962 KB 17th Jan 2018 2006 PRavilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SN FBiH 65-06  | Size: 66 KB 17th Jan 2018 2006 Izbor_najboljeg_ponudjaca  | Size: 56 KB 5th Sep 2018 2006 Ispravak Pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima SNFBiH 79-06
Next »Page 1 of « Prev