Zakoni i pravilnici na nivou države BiH

 | Size: 5 MB 6th Sep 2018 1992 Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju sa veznih SLBiH 2-92  | Size: 16 MB 6th Sep 2018 1993 Uredba sa zakonskom snagom o standardizaciji SLBiH 13-93  | Size: 12 MB 6th Sep 2018 1994 Zakon o potvrdivanju uredbi sa zakonskom snagom SLBiH 13-94  | Size: 8 MB 6th Sep 2018 1995 Zakon o izmjenama i dopunama i Zakona o putevima o prevozu u drumskom saobracaju o medjunarodnom transportu 33-95  | Size: 122 KB 6th Sep 2018 2002 Zakon o medjunarodnom i medjuentiteskom_SGBiH 1-02  | Size: 91 KB 6th Sep 2018 2003 Dopuna zakona o medjunarodnom i medjuentiteskom_SGBiH 14-03  | Size: 88 KB 6th Sep 2018 2006 Ispravka zakona o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima u BiH_SGBIH 75-06  | Size: 284 KB 17th Jan 2018 2006 Zakon-o-osnovama-sigurnosti-u-BIH-SGBiH-6_06  | Size: 86 KB 17th Jan 2018 2007 Izmjene i dopune SGBIH 41_07  | Size: 86 KB 17th Jan 2018 2007 Izmjene i dopune SGBiH 54_07  | Size: 70 KB 6th Sep 2018 2007 pravilnik o izmjenama pravilnika o registraciji vozila  | Size: 100 KB 6th Sep 2018 2007 Izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobracaja_SGBiH 44-07  | Size: 12 MB 17th Jan 2018 2007 PRAVILNIK o saobracajnim znakovima SGBiH 16-07  | Size: 1 MB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi SGBIH 23_07  | Size: 81 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozaca motornih vozila SGBiH 41_07  | Size: 79 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju zvanja vozaca-instruktora motornih vozila SGBiH 41_07  | Size: 79 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence SG BiH 41-07  | Size: 834 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o medunarodnoj vozackoj dozvoli SGBiH 13_07  | Size: 85 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o nacinu obiljezavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozacku dozvolu 13_07  | Size: 2 MB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati 13_07  | Size: 3 MB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o osposobljavanju za vozaca motornih vozila 15_07  | Size: 203 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti SGBiH 17_07  | Size: 76 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima SG BiH 13-07  | Size: 3 MB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o stjecanju zvanja vozaca-instruktora motornih vozila 15_07  | Size: 905 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SG BiH 13-07  | Size: 140 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o turistickoj signalizaciji na putevima 13_07  | Size: 297 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom SG BiH 13-07  | Size: 2 MB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence SG BiH 12-07  | Size: 275 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o vozackoj dozvoli SGBiH 13-07  | Size: 145 KB 17th Jan 2018 2007 Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozac motornog vozila SGBiH 13-07  | Size: 108 KB 17th Jan 2018 2007Pravilnik o obliku i sadrzaju obrasca evropskog izvjestaja o saobracajnoj nezgodi SGBiH 13-07  | Size: 158 KB 17th Jan 2018 2008 Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koja ustrojstva za certificiranje vozila moraju ispuniti SG BiH 41-08  | Size: 131 KB 17th Jan 2018 2008 Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila SG BiH 41-08  | Size: 85 KB 17th Jan 2018 2008 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila SG BiH 54-07  | Size: 265 KB 17th Jan 2018 2008 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 03-09  | Size: 97 KB 17th Jan 2018 2008 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 72-07  | Size: 78 KB 17th Jan 2018 2008Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 74-08  | Size: 59 KB 17th Jan 2018 2009 Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za koristenje registarskih tablica_SGBiH 76-09  | Size: 85 KB 17th Jan 2018 2009 Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica SG BiH 76-09  | Size: 97 KB 17th Jan 2018 2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 76-09  | Size: 2 MB 17th Jan 2018 2009 Pravilnik o registriranju vozila_SGBIH_69_09  | Size: 80 KB 17th Jan 2018 2009 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini SG BiH 84-09  | Size: 50 KB 17th Jan 2018 2009 Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-osnovama-sigurnosti_SGBIH_84_09  | Size: 305 KB 17th Jan 2018 2010 Cjenovnik usluga u postupku homologacije SGBIH-89-10  | Size: 2 MB 17th Jan 2018 2010 Naredbe o homologaciji SGBIH-89-10  | Size: 660 KB 17th Jan 2018 2010 Odluka o najnizim tehnickim zahtjevima SGBIH-89-10  | Size: 283 KB 17th Jan 2018 2010 Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije SG BiH 105-10  | Size: 3 MB 17th Jan 2018 2010 Uputstvo o provodjenju postupka homologacije pojedinacnog vozila SGBIH-89-10  | Size: 170 KB 17th Jan 2018 2010 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini SG BiH 48-10  | Size: 300 KB 17th Jan 2018 2010 Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika 48-10  | Size: 300 KB 17th Jan 2018 2010 Zakon-o-radnom-vremenu-obaveznim-odmorima-mobilnih-radnika-48-10  | Size: 309 KB 17th Jan 2018 2011 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o tehnickim pregledima - SGBIH 29-11  | Size: 112 KB 17th Jan 2018 2011 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o tehnickim pregledima_SGBIH 29-11  | Size: 3 MB 17th Jan 2018 2011 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o medunarodnoj vozackoj dozvoli Sluzbeni glasnik BiH br 42-11  | Size: 2 MB 17th Jan 2018 2011 Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalne tahograf Sluzbeni glasnik BIH br-42-11  | Size: 326 KB 17th Jan 2018 2011 Pravilnik o radionicama i tahografima Sluzbeni glasnik BIH - 4-11  | Size: 3 MB 17th Jan 2018 2011 Pravilnik o registraciji vozila SGBiH 22_07  | Size: 116 KB 17th Jan 2018 2012 Naredba o mjerilima u zakonskom mjeritelstvu i rokovima verifikacija 28022012  | Size: 133 KB 17th Jan 2018 2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila SG BiH 101-12  | Size: 52 KB 17th Jan 2018 2012 Pravilnik ukupna masa izmjene i dopune  | Size: 321 KB 17th Jan 2018 2014 Pravilnik_o_imenovanim_mjeriteljskim_laboratorijama_75_14  | Size: 2 MB 17th Jan 2018 2017 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti_SGBIH_89-17  | Size: 284 KB 6th Sep 2018 2006 Zakon o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima u BIH_SGBiH 6_06  | Size: 660 KB 21st Feb 2019 2019 Pravilnik o registraciji oldtimer vozila_SGBIH 9-2019  | Size: 1 MB 21st Feb 2019 2019 Pravilnik o vozackoj dozvoli_SGBIH 9-2019  | Size: 454 KB 8th Apr 2019 2019 Pravilnik o izmjenama pravilnika o dimenzijama_SGBIH 26-19  | Size: 273 KB 8th Apr 2019 2019 Odluka o najnizim tehnickim zahtjevima za opremu i uredjaje_SGBIH 23-19  | Size: 3 MB 13th May 2019 2019 Pravilnik o tehnickim pregledima vozila_SGBIH broj 33-19  | Size: 364 KB 10th Jul 2019 2019 Naredbe o homologaciji vozila_SGBIH 46-19  | Size: 10 MB 10th Jul 2019 2019 Uputstvo o provodjenju postupka homologacije pojedinacnog vozila_SGBIH 46-19  | Size: 170 KB 6th Aug 2019 2018 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti_SGBIH_9-18  | Size: 362 KB 28th May 2020 2020 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registriranju vozila_SGBIH_29-20  | Size: 368 KB 28th May 2020 2020 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehnickim pregledima vozila SGBIH_29-20  | Size: 648 KB 7th Jan 2021 2020 Pravilnik o homologaciji vozila SG BIH_83-20  | Size: 182 KB 7th Jan 2021 2020 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti SG BIH_83-20  | Size: 182 KB 7th Jan 2021 2020 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila... SG BIH_83-20  | Size: 172 KB 7th Jan 2021 2020 Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima SG BIH_83-20  | Size: 679 KB 24th Feb 2021 2021 Pravilnik o dopunama Pravilnika o registriranju vozila_SGBiH 9-21  | Size: 422 KB 20th May 2021 2017 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti_SGBIH_8-17  | Size: 426 KB 11th Aug 2021 2021 Pravilnik o CEMT dozvolama_SGBiH_46-21  | Size: 152 KB 16th Sep 2021 2021 Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehnickim pregledima_SGBIH_56-21
Next »Page 1 of « Prev