Dana 23.04.2019.godine u prostorijama Federalne komore u Sarajevu, održan je radni sastanak Udruženja vlasnika STPV u FBIH, sa predstavnicima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove te predstavnike kantonalih inspekcija vezanih za, saobraćaj iz TK, SBK i USK, kao i sve...

U periodu 18.04/21.04.2019.godine u sklopu suradnje Univerziteta u Zenici i Univerziteta Crne Gore, upriličena je naučno stručna i poslovna posjeta privrednim subjektima i fakultetima u dijelu Crne Gore. Pored vođe puta i glavnog organizatora redovnog profesora dr Darke Petkovića u sklopu delegacije bili njegovi suradnici...

Preventivna provjera vozila DANI TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – PROLJEĆE 2019 Trajanje preventivne provjere vozila sa: - MUP ZE-DO            - 17 i 18.04.2019 godine od 08-16 h - MUP SBK/KSB        - 23. i 24.04.2019.godine od 08-16 h - MUP USK                - 25. i 26.04.2019.godine od 08-16 h IPI-Institut za...

Poštovani, Zbog redovnog održavanja, IS aTEST neće biti dostupan danas od 17:00h. Ponovna uspostava IS očekuje se u večernjim satima....

Poštovani, u BiH je došlo do objave novih propisa vezanih za rad stanica tehničkih pregleda vozila, i to: Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa, („Službeni...

Poštovani, Zvanična primjena integralnog informacionog sistema a|TEST je počela, od 1.4.2008. godine. Od tada do danas, 1.4.2019. godine uneseno je preko 7.000.000 tehničkih pregleda u integralni informacioni sistem a|TEST. Sistem je doživio veliki broj izmjena i poboljšanja zahvaljujući cijelom timu ljudi i korisnicima sistema, koji su...