Izvještaj o obavljenom edukacijskom seminaru za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

Dana 20.10.2021. godine (srijeda) u periodu od 9:00 do 12:00 sati uz odobrenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničkodobojskog kantona, Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica je organizirao “Edukacijski seminar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila”.

U skladu sa uputama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, za 50 kandidata i gostiju, seminar je održan u hotelu „Zenica“ u Zenici, a ostali kandidati su seminar pratili ON-LINE putem aplikacije Zoom. Zahvaljujemo predstavnicima Ministarstava obrazovanja Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona, Bosansko podrinjskog kantona, Kantona 10, Zapadno hercegovačkog kantona, Hercegovačko neretvanskog kantona, Posavskog kantona, Unsko sanskog kantona koji su svojim prisustvom uveličali ovaj seminar.

Nakon pozdravnog govora direktora Instituta za privredni inženjering d.o.o Zenica, Fuada Klisure i šefa odsjeka za poslove saobraćajne edukacije, Senaida Mujezinovića ispred Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona prezentirane su 4 stručne teme:

  • Prezentacija uočenih prednosti i nedostataka pri realizaciji praktičnog dijela vozačkog ispita, s ciljem ujednačavanja kriterija tokom izvođenja ispita, (PREDAVAČ Emir Horozović),
  • Metode osposobljavanja budućih vozača motornih vozila, (PREDAVAČ Muhamed Barut),
  • Pravilno i nepravilno postavljena saobraćajna signalizacija i njen uticaj na bezbjednost saobraćaja, (PREDAVAČ Mirzet Sarajlić),
  • Uticaj straha na koncentraciju vozača (PREDAVAČ Anela Hasanagić).

Nakon prezentacija održana je i kraća diskusija po navedenim temama, a predstavnici ministarstava su na kraju održali zajednički sastanak u cilju usuglašavanja Uputstava i Poslovnika kako bi ovu oblasti što bolje unaprijedili.

rpt