Seminar za ispitivanje analognih tahografa

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme:

Seminari će se održati u Ljubuškom u poslovnoj zgradi AGRAM d.d., ul. IV brigade HVO Stjepana Radića 7.

  1. Seminar za ispitivanje Analognih tahografa i ograničivača brzine, cijena-kotizacija po polazniku iznosi: 1.500,00 KM + PDV
  • Utorak, 07.09.2021. od 16,00 do 20,00 sati-uvodni i radni dio seminara
  • Srijeda, 08.09.2021. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara
  • Četvrtak, 09.09.2021. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara
  • Petak, 10.09.2021. od 08,00 do 14,00 sati-ponavljanje i ispitni test

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme, ime i prezime i broj telefona polaznika seminara” i iste šaljete na e-mail: [email protected]  [email protected]

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 06.09.2021. godine.

 

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.

 

Lijepi pozdrav / Best regards

KAMIS d.o.o.

VDO Ovlašteni dealer za BiH