Nemogućnost štampanja zapisnika o TPu

Poštovani,

u proteklih nekoliko dana a i danas postoje određeni tehnički problemi koji rezultiraju povremenom nemogućnošću štampanja zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu iz informacionog sistema a|TEST.

Tehnička podrška iz IDDEEA-e radi na otklanjanju problema.