Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-27-15065/17, od 24.01.2018. godine i u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13),...

Dana 27.12.2017.godine u prostorijama Federalne upraveza inspekcijske poslove odrzan je radni sastanak predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove te strucnebinstitucije za nadzor rada STPV u FBiH IPI Institut za privredni inzenjering Zenica i njenog podugovaraca na poslovima odrzavanja informacionog sistema aTEST,  firme aNET. Cilj sadtanka...

Poštovani, Obavještavaju se sve stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da se fiskalna godina završava 30.12.2017. godine u 13:00 sati, te da se informacioni sistem aTEST gasi do 24:00h  31.12.2017., vezano za zaključenje fiskalne 2017. godine. Sistem će ponovo biti aktivan od 01.01.2018. godine. Novogodišnji praznici 01.01. i 02.01.2018....