OBAVJEŠTENJE SVIM STPV U FBIH

Poštovani čitaoci i pratioci naše web stranice:

Stručna institucija za nadzor rada STPV u Federaciji Bosne i Hercegovine, IPI – Institut za privredni inženjering d.o.o, Zenica, je nakon 10 godina od štampanja drugog izdanja izradila novo, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Stručni vodič za voditelje, CESTOVNA VOZILA – autora I. Mustafić i F. Klisura.

Udžbenik je namijenjen u prvom redu voditeljima na stanicama tehničkih pregleda vozila, dipl.ing.mašinstva i dipl.ing.saobraćaja, kao i studentima mašinskih i saobraćajnih fakulteta, sudskim vještacima, procjeniteljima šteta u osiguravajućim društvima, nastavnicima na predmetima motori i motorna vozila te Cestovna vozila. Udžbenik je u skladu i s nastavnim planovima i programima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici za predmet Održavanje motornih vozila te Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu na predmetu Cestovna vozila, te ga preporučujemo i studentima saobraćajnih i mašinskih fakulteta.

Nadamo se da će i ovo izdanje poslužiti svojoj svrsi, edukaciji.
Svim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine poslano je poštom, po jedan primjerak za voditelja, direktno iz štamparije.
Uprava Instituta zahvaljuje se autorima, recenzentima, lektorici, štampariji, a posebno Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija na ukazanom povjerenju, te svim STPV i Udruženju vlasnika STPV pri Federalnoj komori na dosadašnjoj zajedničkoj saradnji.
Lijep pozdrav svim uposlenicima na STPV uz želju da sačuvate sebe i svoje najmilije od korona virusne pandemije COVID 19 – Živi i Zdravi nam bili!