Privremeni prekid rada informacionog sistema aTEST

Poštovani,

došlo je do privremenog prekid interneta u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru, što je uzrokovalo prekid u ispravnom radu informacionog sistema aTEST. Kolege iz informatičke podrške rade na otklanjanju ovog problema.