OBAVJEŠTENJE o održavanju edukacijskog seminara za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-243/21, od 15.09.2021. godine, u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18) i sa članom 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/15) „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o održavanju edukacijskog seminara za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

 

Dana 20.10.2021. godine (srijeda) u periodu od 9,00 do 12,00 sati, održat će se edukacijski seminar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjeru znanja kandidata za vozača motornih vozila. U skladu sa uputama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, za  40 kandidata seminar će se održati u hotelu „Zenica“ u Zenici, a ostali kandidati će seminar pratiti ON-LINE.

Visina kotizacije za učesnike seminara je 35,00 KM (uključen PDV), a istu je potrebno uplatiti na račun broj: 134 01 00000 195 769, ASA banka d.d., Sarajevo, Filijala Zenica (Primalac: IPI, DOO, ZENICA, Svrha: KOTIZACIJA ZA SEMINAR).

Svi polaznici seminara se trebaju prijaviti na email: [email protected], do 18.10.2021. godine (Naknadne prijave se neće uzimati u obzir.). U prijavi su polaznici dužni dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, mjesto iz kojeg dolaze, broj lične karte, broj telefona, adresu stanovanja, kao i adresu na koju žele da im se dostavi Potvrda o prisustvu on- line seminaru. Svi prijavljeni polaznici, koji su uplatili kotizaciju, će na email s kojeg su izvršili prijavu dobiti pojašnjenje i  pristupne podatke za logovanje. Napomena: Kandidati su dužni dostaviti e-mail adresu pod domenom gmail, KAO I NAPOMENU DA LI ĆE PRISUSTVOVATI SEMINARU ILI ĆE ISTI PRATITI ON-LINE.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/445-600, 060/330-3015 (kontakt osoba: dr. sc. Agić Dragana, dipl. iur).

  1. Prezentacija uočenih prednosti i nedostataka pri realizaciji praktičnog dijela vozačkog ispita, s ciljem ujednačavanja kriterija tokom izvođenja ispita, (PREDAVAČ Emir Horozović),
  2. Metode osposobljavanja budućih vozača motornih vozila, (PREDAVAČ Muhamed Barut),
  3. Pravilno i nepravilno postavljena saobraćajna signalizacija i njen uticaj na bezbjednost saobraćaja, (PREDAVAČ Mirzet Sarajlić),
  4. Uticaj straha na koncentraciju vozača (PREDAVAČ Anela Hasanagić).

Za organizatora DIREKTOR:

                                                                                             Dr. sc. Fuad Klisura, dipl. ing. maš