Poštovani, ponovo Vas obavještavamo  da su pored poznatih fiksnih u funkciji i službeni brojevi mobilnih telefona zaposlenika IPI d.o.o. i odgovarajuće e-mail adrese: semir.s@ipi.ba +38762 969-279; edukacija@ipi.ba (e-mail ibrahim.m@ipi.ba nije više aktivan) +38762 967-998; muhamed.b@ipi.ba +38762 966-923....

Poštovani/e, Sutra, subota 29.09.2018. planirano je premještanje serverske i komunikacione opreme iz prostorija HT Mostar u zgradu FMPiK-a te je zbog toga planirano da aTEST IS bude dostupan do 12:00 h. Ponovno puštanje IS u funkciju će biti obavljeno čim to bude tehnički moguće (do 01.10.2018....

Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH, da će se ispiti za licencu održati prema sljedećem rasporedu: 1)  06.09.2018. Mostar (organizacija SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg) 2)  07.09.2018. Sarajevo (organizacija SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg) 3)  15.09.2018. Zenica (organizacija SI Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica) 4) ...