Održana 13. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kvalitet/Quality 2023

 

U periodu od 19. do 21. juna 2023. godine održana je 13. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kvalitet/Quality 2023, a mjesto održavanja je bio Neum, hotel Sunce.

Pored Mašinskog fakulteta u Zenici suorganizatori konferencije su Dicle University (Turkiye), Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini, te Institut za privredni inžinjering Zenica.

Prihvaćeno je 69 radova  od 175 autora i koautora iz sedam zemalja (Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Turske i Njemačke).

U svom uvodnom obraćanju rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković je istakao važnost održavanja Konferencije, prezentacije naučno-istraživačkih i stručnih radova široj javnosti, saradnje visokobrazovnih institucija i privrednog sektora, a posebno je naglašen značaj održavanja panela koji je posvećen atuelnostima u visokom obrazovanju i preporukama agencije ENQA (IZAZOVI U REALIZACIJI PREPORUKA ENQA PANELA).

Konferencija je radila u dvije sekcije prema tematici radova koji su najavljeni za prezentiranje.

Tematske oblasti na konferenciji su bile:

 1. KVALITET U PRIVREDI
  Upravljanje kvalitetom (koncept, principi, alati I filozofija); Mjerenje karakteristika kvaliteta sistema i procesa; Metrologija; Kvalitet proizvoda i procesa; Kvalitet u održavanju; Upravljanje lancem snabdijevanja; Kvalitet i zaštita okoline; Inženjering kvaliteta; Ekonomika kvaliteta; Industrija 4.0; Upravljanje rizicima; Troškovi kvaliteta i upravljanje troškovima kvaliteta. Poslovna izvrsnost
 2. KVALITET U OBRAZOVANJU I NAUCI
  Pedagoški standardi i norme; Metode i postupci provjere i praćenja znanja studenata (učenika); Metode i postupci ocjenjivanja kvaliteta nastavnog osoblja; Samoevaluacija institucija u obrazovanju; Bolonjski proces; Akreditacija i certifikacija nastavnih programa i institucija; Zakonska regulativa u području obrazovanja; Akreditacija u visokom obrazovanju. Nezavisnost QA agencije. Digitalizacija i hibridna akreditacija. Osiguranje kvaliteta Joint Study programa
 3. KVALITET U JAVNOM SEKTORU
  Kvalitet u javnoj upravi; Kvalitet u zdravstvu; Kvalitet u komunalnim preduzećima; Kvalitet u poljoprivredi; Kvalitet u proizvodnji hrane; Saobraćaj i kvalitet, Aspekti kvaliteta u procesu pridruživanja BiH EU; Kvalitet u politici; Kvalitet u medijima; Kvalitet u turizmu
 4. STANDARDI I SISTEMI UPRAVLJANJA
  Međunarodni standardi ISO 9000 – Sistemi upravljanja kvalitetom, Međunarodni standardi ISO 14000 – Sistemi okolinskog upravljanja; Međunarodni standardi ISO 45000 – Obezbjeđenje zdravlja i sigurnosti; HACCP, ISO 16949, ISO 22000-Upravljanje sigurnošću hrane, ISO 27000-Zaštita informacija, ISO 26000-društvena odgovornost, ISO 50000 -Upravljanje energijom; Stanje i trendovi u razvoju standarda. Informacioni sistemi kvaliteta; Međunarodne nagrade kvaliteta; Standardizacija; Državni program kvaliteta; Modeli TQM-a i njegova evolucija; Integrisani sistemi kvaliteta.

Osim ovih tematskih oblasti ove godine je na konferenciji održan panel koji je bio posvećen atuelnostima u visokom obrazovanju i preporukama agencije ENQA (IZAZOVI U REALIZACIJI PREPORUKA ENQA PANELA).

Konferencija je okupila veliki broj autora koji su izložili svoje radove, kako sa visokoškolskih ustanova, tako i iz privrede.

Održana 13. konferencija Quality 2023