Preventivna provjera vozila DANI TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – JESEN 2019 Trajanje preventivne provjere vozila sa: - MUP ZE-DO        - 23.10., i 24.10.2019. godine od 08-16 h IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, jedna je od ovlaštenih institucija za stručni nadzor rada stanica tehničkih pregleda vozila u entitetu Federacija...

Zamoljeni smo od strane Agram d.d. da postavimo sljedeću obavijest:   Poštovani-e, Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme: Seminari će se održati u Tuzli...

Preventivna provjera vozila DANI TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – JESEN 2019 Trajanje preventivne provjere vozila sa: - MUP USK        - 17.10., i 18.10.2019.godine od 08-16 h IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, jedna je od ovlaštenih institucija za stručni nadzor rada stanica tehničkih pregleda vozila u entitetu Federacija BIH. Ovlaštenje...

  Sastanak je održan u Banja Luci, dana 25.09.2019. godine sa početkom u 13:00 sati, u organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Tema sastanka je nastavak dogovora iz Zenice o punoj implementaciji odredbi Pravilnika o tehničkim pregledima vozila („Službeni glasnik BiH“, broj: 33/19). Cilj sastanka su aktivnosti...

Dana 25.09.2019. godine održan je drugi zajednički sastanak u Banja Luci, radne grupe, predstavnika entiteskih stručnih institucija za nadzor rada stanica tehničkih pregleda vozila i stručne institucije Brčko distrikta BiH te predstavnika entitetskih ministarstava: Federalnog ministarstva prometa i komunikacija BiH, Ministarstva saobraćaja i veza RS,...

Preventivna provjera vozila DANI TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – JESEN 2019 Trajanje preventivne provjere vozila sa: - MUP SBK/KSB        - 30.09., 01.10., i 02.10.2019.godine od 08-16 h IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, jedna je od ovlaštenih institucija za stručni nadzor rada stanica tehničkih pregleda vozila u entitetu Federacija...

Dana 18.09.2019. godine održan je drugi zajednički sastanak u Zenici, radne grupe predstavnika državnog Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, te entiteskih ministarstava: Federalnog ministarstva prometa i komunikacija BiH, Ministarstva saobraćaja i veza RS, predstavnika Odjela za saobraćaj Brčko distrikta BiH, predstavnici Agencije za...

10.09.2019. u okviru ugovorene saradnje stručne institucije IPI-Institut za privredni inženjering Zenica sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici: nastavak projektne saradnje sa Fakultetom strojarstva računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru i Saobraćajni fakultet Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu U nastavku započetog sastanka 03.09.2019. u Mostaru održan...

03.09.2019. u okviru ugovorene saradnje stručne institucije IPI - Institut za privredni inženjering Zenica sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici: održana je projektna saradnja sa Fakultetom strojarstva računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru i Saobraćajnim fakultetom Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu Održan je prvi sastanak 03.09.2019....