Poštovani, Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila da je za GRUPU 1 u dane 15., 16. i 17.12.2020. godine sa početkom u 14:00h uspješno završena redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila u FBiH prema ranijem rasporedu od strane stručnih institucija: Mervik d.o.o. Sarajevo, Centar motor...

Poštovani, Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila da će se redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila u FBiH održati online putem Google Meet platforme prema sljedećem rasporedu. Grupa 1 15.12.2020 u 14.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo 16.12.2020. u 14.00 h – predavanje...

Poštovani, Obavještavamo sve ovlaštene STP vozila u FBiH kao i druge kandidate koji su polagali stručni i licencni ispit u Zenici 20.11.2020. godine u organizaciji stručne institucije IPI iz Zenice, a u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija iz Mostara, te ostale dvije stručne institucije Mervik doo...

Poštovani, obavještavaju se kandidati da će se stručni ispit održati 20.11.2020. godine u hotelu Zenica u Zenici u 13:00. Obavještavaju se kandidati da će se ispit za licenciranje održati 20.11.2020. godine u hotelu Zenica u Zenici u 14:30, za kandidate navedene u dolje navedenom spisku. NAPOMENA: OBAVEZNO VRIJEME DOLASKA...

Poštovani, na web stranici Federalnog ministarstva možete naći Uputstvo za mjerenje usporenja vozila poligonu. Ovim Uputstvom propisuje se obim primjene Uputstva, uslovi za dodjeljivanje ovlaštenja za obavljanje dijela tehničkog pregleda na poligonu i način utvrđivanja ispunjavanja istih, mjerenje usporenja za vozila koja se ispituju na poligonu, način izračuna koeficijenta kočenja...

Poštovani, Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH da je Ministar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donio odluku da se planirani ispiti za obnovu licenci odgađaju do daljnjeg. Razlog odgađanja je pogoršana epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini uzrokovana COVID-19 virusom. Novi termini ispita će biti zakazani...