ZBORNIK PROPISA, 2. izdanje – knjiga_obavijest

Poštovani čitaoci i pratioci naše web stranice:

Stručna institucija za nadzor rada STPV u Federaciji Bosne i Hercegovine, IPI – Institut za privredni inženjering d.o.o, Zenica, je nakon 11 godina od štampanja prvog izdanja izradila novo, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige ZBORNIK OSNOVNIH PROPISA VEZANIH ZA CESTOVNI SAOBRAĆAJ – autora I. Mustafić, D. Agić, S. Beganović, M. Barut.

Ovaj Zbornik propisa dobro će doći svim uposlenim koji u okviru svog radnog mjesta obavljaju poslove vezane za ispitivanje tehničke ispavnosti pojedinih uređaja, kao i vozila u cjelini, uposlenima koji obavljaju složene poslove homologacije, odnosno poslove jednokratnog ispitivanja cestovnih vozila, kao i poslove registracije istih.
Također, Zbornik kao zbirka sakupljenih propisa iz predmetne oblasti, dobro će poslužiti i studentima tehničkih fakulteta, koji obrađuju materiju iz oblasti cestovnih vozila i sigurnosti saobraćaja, ali i mnogim drugim učesnicima u saobraćaju. U ovom izdanju je novina što su dodati i propisi koji se odnose na rad autoškola.

Svim ovlaštenim stanicama tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine poslano je poštom preporučeno po jedan primjerak ove knjige, kao i svim kantonalnim MUP-ovima te ministarstvima nadležnim za rad stanica tehničkih pregleda vozila.

Uprava Instituta zahvaljuje se autorima, recenzentima, lektorici, štampariji, a posebno Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija na ukazanom povjerenju, te svim STPV i Udruženju vlasnika STPV pri Federalnoj komori na dosadašnjoj zajedničkoj saradnji.
Lijep pozdrav svim uposlenicima na STPV uz želju da sačuvate sebe i svoje najmilije od korona virusne pandemije COVID 19 – Živi i Zdravi nam bili!

 

Zbornik osnovnih propisa vezanih za cestovni saobracaj_2 izdanje_sadrzaj