Stavljen je van snage Pravilnik o registraciji vozila, SGBiH br. 53/22

Informacija svim ovlaštenim stanicama tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je 17.01.2023. godine u Službenom glasniku BiH broj 4 objavljen Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o registraciji vozila (Službeni glasnik BiH, broj 53/22).

Do donošenja novog pravilnika o registraciji vozila primjenjuje se Pravilnik o registraciji vozila (Službeni glasnik BiH, br. 69/09, 29/20 i 9/21).
Ovaj pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objave u Službenom glasniku BiH.

Prilog: