Seminar za ispitivanje digitalnih tahografa Ljubuški 03-2022

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme:

Seminar će se održati u Ljubuškom u poslovnoj zgradi AGRAM d.d., ul. IV brigade HVO Stjepana Radića 7.

  1. Seminar za ispitivanje Digitalnih tahografa (EEC 3821/85 Anex 1B), cijena po polazniku: 1.300,00 KM + PDV

·       Utorak, 29.03.2022. od 15,00 do 20,00 sati-radni i praktični dio seminara

·       Srijeda, 30.03.2022. od 08,00 do 16,30 sati-radni i praktični dio seminara

·       Četvrtak 31.03.2022. od 08,00 do 14,00 sati-radni dio seminara

  1. Obnavljajući seminar – redovni trogodišnji (analogni i digitalni), cijena po polazniku 300,00 KM + PDV

·       Petak 01.04.2022. od 10,00 do 15,00 sati-radni dio seminara

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme, ime i prezime i broj telefona polaznika seminara” i iste šaljete na e-mail: [email protected]  [email protected]

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 25.03.2022. godine.

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.

Lijepi pozdrav / Best regards

KAMIS d.o.o.

VDO Ovlašteni dealer za BiH

Odjel prodaje

Tel: +387 39 837 528

GSM: +387 63 890 562