Seminar za ispitivanje Digitalnih tahografa 10-2022

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme:

Seminar će se održati u Tuzli u poslovnoj zgradi Euroherc i Adriatic osiguranja, ul. Mije Keroševića Guje b.b.

1. Seminar za ispitivanje Digitalnih tahografa (EEC 3821/85 Anex 1B), cijena po polazniku: 1.300,00 KM + PDV
· Utorak, 04.10.2022. od 13,00 do 20,00 sati-radni i praktični dio seminara

· Srijeda, 05.10.2022. od 08,00 do 16,30 sati-radni i praktični dio seminara

· Četvrtak 06.10.2022. od 08,00 do 15,00 sati-radni dio seminara

2. Obnavljajući seminar – redovni trogodišnji (analogni i digitalni), cijena po polazniku 400,00 KM + PDV
· Petak 07.10.2022. od 10,00 do 15,00 sati-radni dio seminara

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme, ime i prezime i broj telefona polaznika seminara” i iste šaljete na e-mail: [email protected] [email protected]

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 30.09.2022. godine.

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.

Lijepi pozdrav / Best regards

KAMIS d.o.o.
VDO Ovlašteni dealer za BiH
Odjel prodaje
Tel: +387 39 837 528
GSM: +387 63 890 562