Seminar za ispitivanje analognih tahografa Ljubuški 02-2023

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme:

Seminari će se održati u Ljubuškom u poslovnoj zgradi AGRAM d.d., ul. IV brigade HVO Stjepana Radića 7.

  1. Seminar za ispitivanje Analognih tahografa i ograničivača brzine 

·       Utorak, 21.02.2023. od 15,00 do 20,00 sati-uvodni i radni dio seminara

·       Srijeda, 22.02.2023. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara

·       Četvrtak, 23.02.2023. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara

·       Petak, 24.02.2023. od 08,00 do 14,00 sati-ponavljanje i ispitni test

Cijena-kotizacija po polazniku iznosi: 1.500,00 KM + PDV (Uplata se vrši po ispostavljenom predračunu nakon prijave za seminar)

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme, ime i prezime i broj telefona polaznika seminara”.

Prijave je potrebno dostaviti na e-mail: [email protected]  [email protected] „najkasnije“ do 13.02.2023. godine.

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.

Lijepi pozdrav / Best regards

KAMIS d.o.o.

VDO Ovlašteni dealer za BiH

Odjel prodaje

Tel: +387 39 837 528

GSM: +387 63 890 562