a

Seminar FTCO 1319- MTCO 1324 Tuzla 4-2018

Zamoljeni smo od kolega iz AGRAM d.d. da vas obavijestimo o održavanju Seminara:

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH:

Seminari će se održati u Tuzli u poslovnoj zgradi EUROHERC i ADRIATIC osiguranja ul. Mije Keroševića Guje bb.

  1. Seminar za tahograf FTCO 1319

Petak 20.04.2018. od 16,00 do 21,00 sati – uvodni i radni dio seminara

  1. Seminar za tahograf MTCO 1324

Subota 21.04.2018. od 08,00 do 13,00 sati – radni dio seminara

  1. Obnavljajući seminar za analogne tahografe-trogodišnji

Subota 21.04.2018. od 13,00 do 16,00 sati

  1. Obnavljajući seminar za digitalne tahografe-trogodišnji

Subota 21.04.2018. od 13,00 do 16,00 sati

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara” i iste šaljete na e-mail: [email protected] i [email protected]

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 17.04.2018 godine, krajnji rok za uplatu-kotizaciju za seminar-e je 18.04.2018 godine.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

  1. Seminar za tahograf FTCO  1319:………………………………………………………313,50 KM
  2. Seminar za tahograf MTCO 1324:………………………………………………………352,40 KM
  3. Obnavljajući seminar za analogne tahografe:…………………………..………. 228,83 KM
  4. Obnavljajući seminar za digitalne tahografe:…………………………..………. 228,83 KM

Napomena:

  • U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV.
  • Polaznici navedenih seminara, dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za „Osnovni seminar 1308-1318“ po planu i programu VDO-a.

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.