Business Meeting

Seminar 1308-1318 Tuzla 4-2018

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH:

SEMINARI ĆE SE ODRŽATI U TUZLI U POSLOVNOJ ZGRADI EUROHERC I ADRIATIC OSIGURANJA, UL. MIJE KEROŠEVIĆA BB.

 

1.OSNOVNI SEMINAR 1308-1318

Petak, 06.04.2018. od 16,00 do 21,00 sati-uvodni i radni dio seminara

Subota, 07.04.2018. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara

Nedjelja, 08.04.2018. od 08,00 do 13,00 sati-radni dio i ispitni test

 

2.SEMINAR ZA OGRANIČIVAČ BRZINE

Nedjelja, 08.04.2017. od 13,00 do 14,00  radni dio seminara

 

3.OBNAVLJAJUĆI SEMINAR ZA ANALOGNE TAHOGRAFE-TROGODIŠNJI

Nedjelja, 08.04.2018. od 13,00 do 16,00 sati – radni dio seminara

 

4.OBNAVLJAJUĆI SEMINAR ZA DIGITALNE TAHOGRAFE-TROGODIŠNJI

Nedjelja, 08.04.2018. od 13,00 do 16,00 sati – radni dio seminara

 

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara” i iste šaljete na E-MAIL: [email protected]

PRIJAVE JE POTREBNO DOSTAVITI „NAJKASNIJE“ DO 23.03.2017. GODINE, A KRAJNJI ROK ZA UPLATU-KOTIZACIJU ZA SEMINAR-E JE 30.03.2017. GODINE.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

* Osnovni seminar 1308-1318:………………….…………………………………..894,73 KM

* Seminar za ograničivač brzine………………………………176,20 KM

* Obnavljajući seminar za analogne tahografe:………………228,83 KM

* Obnavljajući seminar za digitalne tahografe:….………228,83 KM

Napomena:

  • U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV, hrana i piće za vrijeme trajanja seminara.
  • Polaznici obnavljajućih seminara, dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318, seminar za 1319 i 1324 i seminar za DTCO 1381 po planu i programu VDO-a.

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je FARUK KARIĆ, 063/890-562.