Sastanak u Mostaru_03.09.2019.

03.09.2019. u okviru ugovorene saradnje stručne institucije IPI – Institut za privredni inženjering Zenica sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici: održana je projektna saradnja sa Fakultetom strojarstva računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru i Saobraćajnim fakultetom Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Održan je prvi sastanak 03.09.2019. godine u Mostaru predstavnika 3 fakulteta gdje je domaćin bio Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru (FSRE SUM). Predstavnici Centra za inovativnost i preduzetništvo i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici (CIP i MF UNZE) bili su direktor CIP prof.dr Darko Petković, doc.dr Fuad Klisura i stručni saradnik dipl.ing. Ibrahim Mustafić – IPI – Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, a Saobraćajni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo (SF UIS) predstavljao je prof.dr Ranko Božičković.

Nakon pozdravnih riječi dekana FSRE SUM prof.dr Željka Stojkića i njegovih saradnika (Prof. dr. sc. Remzo Dedić, prodekan za znanost, Prof. dr. sc. Šimun Bogdan, katedra za motore i vozila, Doc. dr. sc. Miroslav Grubišić, katedra za motore i vozila) svi učesnici sastanka prezentovali su vizije buduće saradnje, kapacitete sa kojima raspolažu, potencijalne projekte te očekivanja od ovog uvezivanja. Dogovoreno je da se već u prvoj godini akademske saradnje ostvare posjete studenata sa praktičnom nastavom u laboratorijama svakog od fakulteta, doc.dr Fuad Klisura je pozvao na objavu studentskih radova u Biltenima IPI-a koji će biti honorisani.

Nakon toga slijedio je obilazak tzv. Pametne učionice, te  Laboratorije za mehatroniku. Na kraju u razgovorima koji su slijedili nakon obilaska ovih laboratorija te prijedloga novih modaliteta saradnje posebnu impresiju ostavili su radovi dvije formule koje su sami studenti fakulteta napravili i koje su učestvovale na međunarodnim takmičenjima. Dogovoreno je da se naredni sastanak u Doboju održi 10.09.2019. godine.