Sastanak u Doboju_10.09.2019.

10.09.2019. u okviru ugovorene saradnje stručne institucije IPI-Institut za privredni inženjering Zenica sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici: nastavak projektne saradnje sa Fakultetom strojarstva računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru i Saobraćajni fakultet Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu

U nastavku započetog sastanka 03.09.2019. u Mostaru održan je i drugi sastanak predstavnika 3 fakulteta u Doboju gdje je domaćin bio Saobraćajni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo (SF UIS). Predstavnici Centra za inovativnost i preduzetništvo i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici (CIP i MF UNZE) bili su dekan prof.dr Fuad Hadžikadunić, direktor CIP prof.dr Darko Petković, doc.dr Fuad Klisura i stručni saradnik dipl.ing. Ibrahim Mustafić – IPI – Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, a Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru (FSRE SUM) prodekan prof.dr Remzo Dedić i doc.dr Miroslav Grubišić sa Katedre za motorna vozila.

Nakon pozdravnih riječi dekana SF UIS prof.dr Zorana Ćurguza i njegovih saradnika (prof.dr Ranko Božičković, doc.dr Miroslav Kostadinović, doc.dr Boško Đukić) svi učesnici sastanka prezentovali su vizije buduće saradnje, kapacitete sa kojima raspolažu, potencijalne projekte te očekivanja od ovog uvezivanja. Dogovoreno je da se već u prvoj godini akademske saradnje ostvare posjete studenata sa praktičnom nastavom u laboratorijama svakog od fakulteta, da se u okviru konferencije o saobraćaju koju u oktobru organizuje SF UIS organizuje i posjeta studenata FSRE SUM i MF UNZE te praktična prezentacija nekih studentskih radova (F2 sa FSRE SUM i 3D print modeli sa MF UNZE) a doc.dr Fuad Klisura je pozvao na objavu studentskih radova u Biltenima IPI-a koji će biti honorisani. Nakon toga slijedio je obilazak Laboratorije za električna mjerenja, impulsnu i digitalnu elektroniku te novom Tehničko-laboratorijskom centru za motorna vozila koji je svakako najmoderniji ove vrste u BiH i regionu i u rangu respektabilnih centara ovakve vrste na fakultetima u zemljama zapadnog Balkana. Na kraju u razgovorima koji su slijedili nakon obilaska ovih laboratorija te prijedloga novih modaliteta saradnje (ispitivanje F2 modela FSRE SUM u Centru u Doboju, rad na zakonskoj regulativi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i dr.) dogovoreno je da se naredni sastanak u Zenici održi poslije studijske posjete Njemačkoj 23.09.2019. (posjeta nekoliko visokoškolskih organizacija i Hyndai razvojom centru).