Rezultati – licencnih ispita – Sarajevo, mart 2022.

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Sarajevu, 05.03.2022.

KOMISIJSKI ISPITI su održani u subotu 05.03.2022. godine u 10 i 11 sati i to u tri grupe:

R.b.
S T P
Kanton
IME I PREZIME
Voditelj/
kontrolor
Teorija
PRAKTIČNI RAD
Zadovoljava
UKUPNO Zadovoljava
1. AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo KS Mithat Hasković Kontrolor DA DA DA
2. AGRAM d.d. Podružnica Čapljina HNK Tomislav Gadže Voditelj DA DA DA
3. AGRAM d.d. Podružnica Zenica ZDK Edin Homarac Kontrolor DA DA DA
4. AGRAM d.d. Podružnica Zenica ZDK Amer Bajramović Kontrolor DA DA DA
5. ASA ASSISTANCE doo Podr.  Lukavac TK Edin Kurtić Kontrolor DA DA DA
6. AUTOCENTAR BH d.o.o. Podr.  Tuzla TK Jusuf Žmirić Kontrolor DA DA DA
7. AUTOCENTAR BH d.o.o. Podr.  Zenica ZDK Mirza Talić Voditelj DA DA DA
8. AUTOINSPEKT doo Zenica ZDK Eldin Čehić Kontrolor DA DA DA
9. BN-STEP d.o.o. Zavidovići ZDK Elvedin Okanović Kontrolor DA DA DA
10. CROTEHNA d.o.o. Podružnica Sarajevo KS Kemal Mustafić Voditelj DA DA DA
11. CROTEHNA d.o.o. Podružnica Sarajevo KS Amar Sadović Kontrolor DA DA DA
12. CROTEHNA d.o.o. Podružnica Vitez SBK Stanko Čerkez Voditelj DA DA DA
13. ČAVKIĆ d.o.o. Bihać USK Almir Korčić Kontrolor DA DA DA
14. ČAVKIĆ d.o.o. Cazin USK Mehmed Delalić Kontrolor DA DA DA
15. GMC INŽENJERING d.o.o. Sarajevo KS Adnan Demić Kontrolor DA DA DA
16. GRAD-LUX d.o.o. Gradačac TK Emir Klapić Kontrolor DA DA DA
17. GRAPS d.o.o. Gradačac TK Vedad Aščić Kontrolor DA DA DA
18. K-PROJEKT d.o.o. Žepče ZDK Zoran Džambo Kontrolor DA DA DA
19. OSING d.o.o. PJ Ilijaš ZDK Aldin Likić Voditelj NE NE
20. OSING d.o.o. PSTPV G. Vakuf-Uskoplje SBK Amel Duratbegović Voditelj DA DA DA
21. OSING d.o.o. Sarajevo STPV Novi Grad KS Mevsad Pamuk Voditelj DA DA DA
22. OSING doo PSTPV Tuzla TK Hariz Smajić Kontrolor DA DA DA
23. OSING doo Sarajevo STPV Novi Grad KS Aldin Muhović Kontrolor NE DA NE
24. OSING doo Sarajevo STPV Novi Grad KS Haris Podžić Voditelj DA DA DA
25. REGOS CENTAR d.o.o. Bihać USK Edis Ruščukić Voditelj DA DA DA
26. REKONSTRUKCIJA d.o.o. Kakanj ZDK Adil Čišija Kontrolor DA DA DA
27. REKONSTRUKCIJA d.o.o. Kakanj ZDK Semir Hajduković Kontrolor DA DA DA
28. REMIS d.o.o. Konjic HNK Ibro Halilović Kontrolor NE DA NE
29. REMIS d.o.o. Podružnica Vitez SBK Josip Lončarević Kontrolor DA DA DA
30. REMIS d.o.o. Visoko ZDK Faris Frtuna Kontrolor DA DA DA
31. SAMN d.o.o. Tuzla TK Božo Brčina Kontrolor DA DA DA
32. ŠILJAK d.o.o. Ilidža KS Edhem Hadžimusić Kontrolor DA DA DA
33. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Gradačac TK Enes Tokić Kontrolor DA DA DA
34. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Kiseljak SBK Matej Krešić Kontrolor DA DA DA
35. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Kiseljak 2 SBK Mirko Drmač Kontrolor DA DA DA
36. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Kiseljak 2 SBK Arafat Bungurać Kontrolor DA DA DA
37. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Ljubuški HNK Željko Ramljak Voditelj DA DA DA
38. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Ljubuški ZHK Mario Dodig Kontrolor DA DA DA
39. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Tešanj 2 ZDK Mustafa Šišić Kontrolor DA DA DA
40. TESTING CENTAR d.o.o. Podr. Bos. Petrovac USK Dragan Grbić Kontrolor NE DA NE
Polagali drugi put za licencu
41. ADDA PROMET d.o.o. Velika Kladuša USK Aldin Hrnčić Kontrolor DA DA
42. Agram d.d. Jajce SBK Silvestar Radić Kontrolor DA DA
43. ASA ASSISTANCE d.o.o. Podružnica Fojnica SBK Asmir Mujčić Kontrolor NE NE
44. BOSNAEXPRES d.d. Podr.  Sarajevo 2 KS Armin Sinanović Kontrolor DA DA
45. TESTING CENTAR d.o.o. Podr.  Tešanj 2 ZDK Anadi Salibašić Kontrolor DA DA