Problemi u komunikaciji sa IDDEEA-om

Poštovani,

usporen je rad IDDEEA-inih servisa. IT tim iz IDDEEA-e nastoji ovaj problem otkloniti čim prije.