Prekid u snabdijevanju električnom energijom

Poštovani/e,
u ulici Emerika Bluma, gdje su smještene i prostorije a|NET-a neće biti električne energije od 12:00 do 13:00 sati.