Obavještenje za edukaciju AUTOŠKOLA_IPI, oktobar 2022.

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-191/22, od 22.09.2022. godine, u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18) i sa članom 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/15) „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o održavanju edukacijskog seminara za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

Dana 27.10.2022. godine (četvrtak) u periodu od 9,00 do 12,00 sati, održat će se edukacijski seminar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjeru znanja kandidata za vozača motornih vozila. Za 40 kandidata seminar će se održati u hotelu „Zenica“ u Zenici, a ostali kandidati će seminar pratiti ON-LINE.

Visina kotizacije za učesnike seminara je 35,00 KM (uključen PDV), a istu je potrebno uplatiti na račun broj: 10 100 900 536 043 19, Privredna banka d.d., Sarajevo, Filijala Zenica (Primalac: IPI, DOO, ZENICA, Svrha: KOTIZACIJA ZA SEMINAR).

Svi polaznici seminara se trebaju prijaviti na email: [email protected], do 24.10.2022. godine (Naknadne prijave se neće uzimati u obzir.). U prijavi su polaznici dužni dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, mjesto iz kojeg dolaze, broj lične karte, broj telefona, adresu stanovanja, kao i adresu na koju žele da im se dostavi Potvrda o prisustvu on- line seminaru. Svi prijavljeni polaznici, koji su uplatili kotizaciju, će na email s kojeg su izvršili prijavu dobiti pojašnjenje i  pristupne podatke za logovanje. Kandidati su dužni naglasiti DA LI ĆE PRISUSTVOVATI SEMINARU ILI ĆE ISTI PRATITI ON-LINE.

Teme koje će biti prezentirane na seminaru su:

  • Uopšteno o kočionim sistemima (novine);
  • Polazak vozilom na uzbrdici i nizbrdici uz korištenje kočnica;
  • Polazak vozilom na uzdužnom nagibu kao ispitna radnja;
  • Uticaj i značaj radnje polaska vozilom na uzbrdici i nizbrdici na vozilo, proces osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila i polaganje ispita za vozače motornih vozila.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/445-600, 060/330-3015 (kontakt osoba: dr. sc. Agić Dragana, dipl. iur).

                                                                                                  Za organizatora DIREKTOR:

                                                                                             Dr. sc. Fuad Klisura, dipl. ing. maš