OBAVJEŠTENJE o održavanju edukacijskog ON-LINE seminara za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-179/20, od 07.10.2020. godine i u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o održavanju edukacijskog ON-LINE seminara za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

Dana 29.10.2020. godine (četvrtak) u periodu od 9,00 do 11,00 sati, održat će se edukacijski ON – LINE seminar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjeru znanja kandidata za vozača motornih vozila.

Visina kotizacije za učesnike seminara je 30,00 KM (uključen PDV), a istu je potrebno uplatiti na račun broj: 134 01 00000 195 769, ASA banka d.d., Sarajevo, Filijala Zenica (Primalac: IPI, DOO, ZENICA, Svrha: KOTIZACIJA ZA ON-LINE SEMINAR).

Svi polaznici seminara se mogu prijaviti na email: [email protected], do 27.10.2020. godine (Naknadne prijave se neće uzimati u obzir.). U prijavi su polaznici dužni dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, mjesto iz kojeg dolaze, broj lične karte, broj telefona, adresu stanovanja, kao i adresu na koju žele da im se dostavi Potvrda o prisustvu on- line seminaru. Svi prijavljeni polaznici, koji su uplatili kotizaciju, će na email s kojeg su izvršili prijavu dobiti pojašnjenje i  pristupne podatke za logovanje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/445-600, 060/330-3015 (kontakt osoba: dr. sc. Agić Dragana, dipl. iur).

 

Za organizatora DIREKTOR:

Dr. sc. Fuad Klisura, dipl. ing. maš.

Obavjestenje za edukaciju IPI 2020-12-10-2020