OBAVIJEST_seminar DTCO 1381 (EEC 3821/85 Anex 1B) Tuzla 10-2019

Zamoljeni smo od strane Agram d.d. da postavimo sljedeću obavijest:

 

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme:

Seminari će se održati u Tuzli u poslovnoj zgradi Euroherc i Adriatic osiguranja, ul. Mije Keroševića bb.

1.     Seminar za ispitivanje Digitalnih tahografa (EEC 3821/85 Anex 1B), cijena: 1.300,00 KM + PDV

.         Utorak, 15.10.2019. od 10,00 do 16,00 sati-uvodni i radni dio seminara

.         Srijeda, 16.10.2019. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara

.         Četvrtak, 17.10.2019. od 08,00 do 16,00 sati-radni dio i ispitni test
2.     Obnavljajući seminar – redovni trogodišnji (analogni i digitalni), cijena 300,00 KM + PDV

.         Četvrtak 17.10.2019. od 13,00 do 16,00 sati-radni dio

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme, ime i prezime i broj telefona polaznika seminara” i iste šaljete na e-mail: [email protected], [email protected]

Prijave je potrebno dostaviti “najkasnije” do 12.10.2019. godine.

Napomena:
(Voditeljima i tehničarima koji imaju “djelimično” završenu obuku za analogne tahografe prema planu i programu proizvođača tahografa VDO, odnosno da su prisustvovali nekim od VDO seminara biti će omogućeno da do kraja 2019. godine, seminare-obuku završe-kompletiraju prema starom planu i programu.)

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.