OBAVIJEST svim STPV i radionicama za tahografe u entitetu Federacija BiH

OBAVIJEST

svim STPV i radionicama za tahografe u entitetu Federacija BiH

Obavještavaju se sve ovlaštene STPV i radionice za tahografe u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine da je Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija donijelo rješenje u vezi sa postupanjem vozila koja imaju ugrađene “Smart” tahografe.
Sve STP vozila su OBAVEZNE da postupaju po ovom rješenju i da svakom prevozniku koji dođe na STP vozila, sa vozilom koje ima ugrađen “Smart” tahograf, uruči jednu kopiju ovoga rješenja.

(PRILOG)

SmartTahografi