OBAVIJEST SVIM STP U FBIH

Poštovani,

U procesu je izmjena sistema u IDDEEA-i, dogovorena s državnim ministarstvom, FMPiK, Ministarstvom saobraćaja RS i Distriktom Brčko koja treba da obuhvati i novu klasifikaciju vozila, sa oblicima karoserija koji su trenutno kod vas (potvrde od homologacije ili certificiranja vozila).

Kad IDDEEA bude u stanju da implementira novu klasifikaciju tek tada će se ovo početi primjenjivati, a o tome će sve stanice tehničkih pregleda biti blagovremeno obaviještene. I tek tada će i MUP-ovi moći ovo da implementiraju.