OBAVIJEST SVIM STPV-ima – licencni ispiti juni/lipanj 2021_ažurirano

Zbog trenutne povoljne epidemiološke situacije širenja koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija je u konsultaciji sa stručnim institucijama donijelo odluku da se organizuju licencni ispiti (za licenciranje i relicenciranje) za sve kandidate sa stanica tehničkih pregleda vozila u entitetu Federaciji BiH kojima licence ističu zaključno sa 30.06.2021. godine.

Raspored održavanja ispita:

Kandidati koji treba da polažu ispit sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, polažu u petak 11.06 i 12.06.2021. godine u Hotelu „Zenica“ u Zenici.

Spiskovi će biti objavljeni naknadno i formirane grupe se moraju strogo poštovati.

Kandidati sa područja Unsko-sanskog kantona ispit polažu u Bihaću u hotelu Park.

Svi kandidati se moraju pridržavati navedenog rasporeda.

Na lokacijama ispita će biti provedene epidemiološke mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Svi kandidati koji nekoliko dana prije ili na dan ispita budu imali temperaturu, respiratorne tegobe i slabost, NE SMIJU doći na ispit. Prije ulaza u salu mjerit će se tjelesna temperatura i svi koji budu imali 37 °C i više će biti vraćeni sa ispita.

Kandidati su dužni nositi masku na licu koja pokriva usta i nos, te poštovati međusobnu distancu od najmanje dva metra. Nije dozvoljeno zadržavanje i međusobna komunikacija unutar sale. Svi kandidati će potpisati posebnu izjavu u sklopu provođenja higijensko – epidemioloških mjera.

Kandidati koji budu spriječeni da prisustvuju ispitu moraju se javiti nadležnoj stručnoj instituciji.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA ĆE U SARADNJI SA STRUČNIM INSTITUCIJAMA PRATITI AKTUELNU EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU I U SKLADU SA ISTOM ODLUČITI O ODRŽAVANJU ISPITA. MOLIMO SVE ZA RAZUMIJEVANJE I SARADNJU.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati nadležnu stručnu instituciju.