Business Office

OBAVIJEST o održavanju stručnog ispita i licencnih ispita

Obavještavamo sve zainteresovane da će se, u organizaciji stručne institucije Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, dana 22.06.2018. godine (petak), sa početkom u 14 sati, održati stručni ispit, u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici, ul. Fakultetska br. 1.

Također, u skladu sa zaključcima sastanka Koordinacionog tima za rad Stručnih institucija u entitetu  Federacija BiH, održanog u Mostaru u prostorijama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, određeni su termini prvog ciklusa licencnih ispita za ovlašteno osoblje uposleno na STPV u FBiH i to:

Zenica (u organizaciji SI IPI- Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica ) –            22. i 23.06.2018.
Mostar (u organizaciji SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg) –                                        26. i 27.06.2018.
Sarajevo (u organizaciji SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg) –                                      29. i 30.06.2018.
Sarajevo (u organizaciji SI Mervik d.o.o. Sarajevo) –                                                                 30.06.2018.

Kandidati prve grupe ispit polažu 22.6.2018. godine (petak) u 15 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici, ul. Fakultetska br. 1.

Kandidati druge grupe ispit polažu 23.6.2018. godine (subota) u 9 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici, ul. Fakultetska br. 1.

Kandidati treće grupe ispit polažu 23.6.2018. godine (subota) u 11 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici, ul. Fakultetska br. 1.

 

Stručna institucija IPI- Institut za privredni inženjering d.o.o., Zenica  je po Ugovoru nadležna za nadzor, rad, te organizovanje zajedničke edukacije i zajedničkh ispita za područje stanica tehničkih pregleda sa područja Unskosanskog Kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona/Kantona središnja Bosna.

U Prilogu je spisak i raspored osoblja sa stanica ova tri kantona koji će ispitu pristupiti 22. i 23.06.2018. godine u Zenici – Spisak za licencu_STP U FBIH_2018_IPI