Licencni ispiti za USK_Bihać 25.-26.06.2021.

Obavještavaju se svi kandidati sa stanica tehničkih pregleda vozila sa područja USK da će se licencni ispiti održati prema sljedećem rasporedu:

Grupa 1
Petak, 25.06.2021. u 14:15h, Hotel ”PARK” u Bihaću

Grupa 1 – Bihac, 25-6-2021

Grupa 2
Subota, 26.06.2021. u 09:00h, Hotel ”PARK” u Bihaću

Grupa 2 – Bihac, 26-6-2021

 

Svi kandidati se moraju pridržavati navedenog rasporeda.

Na lokacijama ispita će biti provedene epidemiološke mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Svi kandidati koji nekoliko dana prije ili na dan ispita budu imali temperaturu, respiratorne tegobe i slabost, NE SMIJU doći na ispit. Prije ulaza u salu mjerit će se tjelesna temperatura i svi koji budu imali 37 °C i više će biti vraćeni sa ispita.
Kandidati su dužni nositi masku na licu koja pokriva usta i nos, te poštovati međusobnu distancu od najmanje dva metra. Nije dozvoljeno zadržavanje i međusobna komunikacija unutar sale. Svi kandidati će potpisati posebnu izjavu u sklopu provođenja higijensko – epidemioloških mjera.

Kandidatima će biti obezbijeđena sredstva za rad (olovke i kalkulatori).

Kandidati koji budu spriječeni da prisustvuju ispitu moraju se javiti stručnoj instituciji IPI.

Nema promjene u pocesu obavljanja ispita. Ispiti se obavljaju po proceduri kao i ranije, prvo svi teoretski dio ispita pismeno a nakon toga kontrolori idu na stanicu tehničkog pregleda za praktični dio ispita (lokacija za praktični dio će biti poznata kontrolorima na teoretskom dijelu ispita), a voditelji će taj praktični dio obaviti pismeno u sali.

 

Prilog:

  1. Dopis Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija i procedura provođenja ispita
  2. Izjava koju će kandidati POPUNJENU i POTPISANU donijeti na ispit

Napomena: Izjavu je potrebno popuniti ranije i potpisati, ali podatak o temperaturi tijela će se upisati od strane stručne institucije prije samog ispita.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti stručnoj instituciji IPI.