IZVJEŠTAJ o održanoj OBAVEZNOJ REDOVNOJ EDUKACIJI 2019. U FBIH

Prema rasporedu OBAVEZNE REDOVNE EDUKACIJE 2019, za uposlenike stanica tehničkih pregleda vozila za područje Federacije BiH u organizaciji stručnih institucija za nadzor rada u Federaciji BiH: IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, Mervik d.o.o. Sarajevo i Centar motor d.o.o. Široki Brijeg, održana je obavezna redovna edukacija u ovoj godini prema slijedećem rasporedu:

  • 06 i 07.09.2019. – Tuzla, TK i PK (nadležna SI Mervik d.o.o. Sarajevo)
  • 13 i 14.09.2019. – Zenica, ZE-DO i SBK (izuzev opština Kiseljak i Kreševo) (nadležna SI IPI d.o.o. Zenica)
  • 20 i 21.09.2019. – Sarajevo, KS i BPK (uključujući opštine Kiseljak i Kreševo) (nadležna SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg)
  • 27 i 28.09.2019. – Bihać, USK (nadležna SI IPI d.o.o. Zenica)
  • 04 i 05.10.2019. – Mostar, HNK, ZHK, K-10 (nadležna SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg)

 

Obzirom da je ovo obavezna redovna edukacija stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila (kontrolori tehničke ispravnosti vozila i voditelji stanica tehničkih pregleda), te će oni koji nisu prisustvovali ovoj obaveznoj redovnoj edukaciji biti prijavljeni FMPiK na daljnje postupanje nakon sumiranja spiskova prisutnosti sve tri stručne institucije.

Shodno članu 5. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06), stručnom usavršavanju su obavezni pristupiti kontrolori tehničke ispravnosti vozila i voditelji stanice tehničkog pregleda koji rade u stanicama tehničkog pregleda vozila.

Svim kandidatima su tokom edukacije podijeljena i predavanja u elektronskom obliku na CD-u.