EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA STP 2020

Poštovani,

Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila da će se redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila u FBiH održati online putem Google Meet platforme prema sljedećem rasporedu.

Grupa 1
15.12.2020 u 14.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo
16.12.2020. u 14.00 h – predavanje stručne institucije Centar motor d.o.o. Široki Brijeg
17.12.2020. u 14.00 h –  predavanje stručne institucije Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica

Grupa 2
21.12.2020 u 14.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo
22.12.2020. u 14.00 h – predavanje stručne institucije Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica
23.12.2020. u 14.00 h – predavanje stručne institucije Centar motor d.o.o. Široki Brijeg

Svaka od stanica će dobiti link za predavanje kojem se treba pridružiti najkasnije do 13.55 h na dan predavanja. Povezivanje na platformu Google Meet se može vidjeti u ovom Uputstvo za Google Meet-2020.

Predavanju su obavezni prisustvovati svi zaposleni na stručnim poslovima voditelja i kontrolora tehničke ispravnosti vozila.

RASPORED PO GRUPAMA

GRUPA 1 (15., 16. i 17.12.2020. u 14.00h)

1. Sve stanice sa područja HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
2. Sve stanice sa područja ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA
3. Sve stanice sa područja KANTONA 10 – LIVNO
4. Sve stanice sa područja POSAVSKOG KANTONA

5. Sve stanice sa područja SRENJE-BOSANSKOG KANTONA / KANTONA SREDNJA BOSNA

6. Dio stanica sa ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA:

1.    ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora
2.    BOSNAEXPRES d.d. Doboj – Jug
3.    AGRAM d.d. Žepče
4.    K-PROJEKT d.o.o. Žepče
5.    BN-STEP d.o.o. P.J.2 Zavidovići
6.    OSING d.o.o. Vareš
7.    PSC-JELAH d.o.o. Jelah
8.    AGRAM d.d. Zenica
9.    REMIS d.o.o. Maglaj
10.    BN-STEP d.o.o. Zavidovići
11.    GANJGO LINE d.o.o. Doboj – jug
12.    SJAJ d.o.o. Maglaj
13.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Tešanj
14.    OSING d.o.o. Sarajevo-Podružnica STPV Breza
15.    AGRAM d.d. Podružnica Žepče 2
16.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Visoko
17.    TRC doo Podružnica Tešanj

GRUPA 2 (21., 22. i 23.12.2020. u 14.00h)

1. Sve stanice sa područja TUZLANSKOG KANTONA
2. Sve stanice sa područja SARAJEVSKOG KANTONA
3. Sve stanice sa područja BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
4. Sve stanice sa područja UNSKO-SANSKOG KANTONA

5. Preostali dio stanica sa ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA:

1.    BTS d.o.o. Visoko
2.    REMIS d.o.o. Visoko
3.    REMIS d.o.o. Zenica I
4.    AUTOCENTAR BH d.o.o. Zenica
5.    TRANSPORT d.o.o. Kakanj
6.    OSING d.o.o. Zenica
7.    KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica PJ Olovo
8.    REKONSTRUKCIJA d.o.o. Kakanj
9.    TPV d.o.o. Zenica

10. AUTOINSPEKT doo Zenica