DANI TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA PROLJEĆE 2018 na području SBK/KSB

U dane 07.05-09.05.2018.godine uz saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunukacija , a u zajedničkoj organizaciji stručne institucije Institut za privredni inženjering i MUP SBK/KSB te svih ovlaštenih STPV sa područja SBK/KSB održana je akcija “DANI TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA PROLJEĆE 2018 na području SBK/KSB“ .

Akcija je na uzorku od 855 vozila koje su saobraćajne patrole MUP SBK/KSB slučajnim odabirom zaustavljale i kontrolisale u potpunosti uspjela.

Drago nam je napomenuti da su ovu akciju kao i ideju za budući rad pohvalili i podržale koledge iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija kao institucija nadležna za rad stručnih institucija i ovlaštenih STPV.

Kao Zaključak:

Evidentan je i za svaku pohvalu uloženi trud svih učesnika u ovoj akciji na preventivnom djelovanju s ciljem povećanja stepena tehničke ispravnosti vozila. Broj pregledanih vozila u kratkom periodu svjedoči o značajnom angažmanu stručnog osoblja i materijalno-tehničkih sredstava svih subjekata koji su provodili ovu akciju, što je za svaku pohvalu, kao i sama organizacija provedena od strane stručne institucije IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o. iz Zenice, pripadnika MUP-a SBK/KSB i stanica tehničkog pregleda vozila na ovom području.

Rezultati akcije u obuhvaćenom uzorku broja vozila ukazuju da nije zanemarljiv broj tehnički neispravnih vozila, međutim, u ovom momentu nezahvalno je vršiti kvalitativnu analizu provedene akcije kontrole tehničke ispravnosti vozila sa aspekta cjelokupnog broja registrovanih vozila na ovom području, što zbog njenog preventivnog karaktera, to i zbog činjenice da je broj pregledanih vozila relativno mali (1,3%) u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila na ovom području. Također, ne postoje podaci o ukupnom broju vozila koja su obuhvaćena ovom akcijom, a koja nisu registrovana na području ovog kantona.

Činjenica je da jedna ovakva akcija ne može polučiti dugotrajan rezultat, te da se stepen sigurnosti prometa javlja kao posljedica i zavisi od brojnih faktora, a između ostalog, i od same tehničke ispravnosti vozila.

Ipak, na osnovu mjerljivih rezultata sprovedene akcije i broja isključenih vozila iz saobraćaja na stanicama tehničkog pregleda vozila u toku iste, kao imperativ nameće potrebu za kontinuitetom ovakvih aktivnosti, što će biti i naš zadatak u budućem djelovanju, u saradnji sa svim subjektima koji imaju aktivnu ulogu u oblasti sigurnosti prometa.

PRILOG –klikom otvarate PDF dokument sa rezultatima i analizom ove i jesenje akcije

Izvj_Akcija_Proljece 2018