Uputstvo za poligon_FMPIK_2-11-2020

Poštovani,

na web stranici Federalnog ministarstva možete naći Uputstvo za mjerenje usporenja vozila poligonu.

Ovim Uputstvom propisuje se obim primjene Uputstva, uslovi za dodjeljivanje ovlaštenja za obavljanje dijela tehničkog pregleda na poligonu i način utvrđivanja ispunjavanja istih, mjerenje usporenja za vozila koja se ispituju na poligonu, način izračuna koeficijenta kočenja i evidencije i način na koji se evidentiraju vozila čije usporenje sa mjeri na poligonu.

Link za preuzimanje uputstva:

http://www.fmpik.gov.ba/bh/dokumenti/podzakonski-akti/sektor-cestovnog-prometa-i-sigurnosti-cestovnog-prometa-podzakonski-akti.html