Seminar 1308-1318 Ljubuški 05-2018

Zamoljeni smo od kolega iz AGRAM d.d. da vas obavijestimo o održavanju Seminara:

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH:

Seminari će se održati u Ljubuškom u poslovnoj zgradi AGRAM d.d., ul. Zvonimirova 40.

  1. Osnovni seminar 1308-1318

Petak, 25.05.2018. od 16,00 do 21,00 sati-uvodni i radni dio seminara

Subota, 26.05.2018. od 08,00 do 15,00 sati-radni i praktični dio seminara

Nedjelja, 27.05.2018. od 08,00 do 13,00 sati-radni dio i ispitni test

  1. Seminar za ograničivač brzine

Nedjelja, 27.05.2018. od 13,00 do 14,00  radni dio seminara

3. Obnavljajući seminar za analogne tahografe-trogodišnji

Subota, 26.05.2018. od 15,00 do 17,00 sati – radni dio seminara

4. Obnavljajući seminar za digitalne tahografe-trogodišnji

Subota, 26.05.2018. od 15,00 do 18,00 sati – radni dio seminara

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: “Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara” i iste šaljete na e-mail: [email protected]

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 22.05.2018. godine, a krajnji rok za uplatu-kotizaciju za seminar-e je 23.05.2018. godine.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

  1. Osnovni seminar 1308-1318:………………….…………………………………………………….894,73 KM
  2. Seminar za ograničivač brzine………………………………………………………………………176,20 KM
  3. Obnavljajući seminar za analogne tahografe:………………………………………..………. 228,83 KM
  4. Obnavljajući seminar za digitalne tahografe:….……………………………………..………. 228,83 KM

Napomena:

  • U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV, hrana i piće za vrijeme trajanja seminara.
  • Polaznici obnavljajućih seminara, dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318, seminar za 1319 i 1324 i seminar za DTCO 1381 po planu i programu VDO-a.

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562. 

Lijepi pozdrav / Best regards