PROCEDURA-Postupak identifikacije novoproizvedenog vozila

Obavještavamo sve STP u FBIH da se u prilogu ove obavijesti nalazi Procedura za identifikaciju novoproizvedenih vozila, koju smo dobili od strane nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacije. Procedura će naknadno biti objavljena u Službenim novinama FBiH.

Prilog:

PROCEDURA_Postupak identifikacije novoproizvedenog vozila_7-11-2019