OBAVJEŠTENJE SVIM STPV U FBIH – nemogućnost štampanja Zapisnika

Poštovani,

kad god vam se dogodi situacija, kao što je jutros, a to je da odradite unos svih podataka od tehničkog pregleda u sistemu i na kraju vam se pojavi poruka da ne možete štampati zapisnik jer nije prošao u IDDEEA-u, nije potrebno da zovete podršku stručne institucije nego da sačekate, dok tu vrstu problema ne otkloni stručni tim u IDDEEA-i.