Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-191/22, od 22.09.2022. godine, u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Zenici, 17.09.2022. KOMISIJSKI ISPIT je održan u subotu 17.09.2022. godine u 10 sati. Praktični dio ispita nisu položila dva kandidata i to im je saopšteno prilikom polaganja, a...

Obavještavaju se svi kandidati koji su odslušali stručna predavanja u periodu 31.08.-02.09.2022. godine, kao i svi kandidati sa stanica tehničkih pregleda vozila iz cijele Federacije BiH kojima je licenca istekla zaključno sa 31.08.2022. godine, da će se stručni i licencni ispiti održati 17.09.2022. godine u...

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest: Poštovani-e, Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme: Seminari će se održati u Ljubuškom u poslovnoj...

Informacija svim ovlaštenim stanicama tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, da su stručna predavanja u povodu javnog poziva za stručni ispit (objavljen na web stranici 29/06/2022) prvobitno predviđena za 24.-26.08.2022. prolongirana za period 31.08.-02.09.2022. godine. Samim time, prolongiran je i termin prijave, koju je...

Informacija svim ovlaštenim stanicama tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je jučer 09.08.2022. godine u Službenom glasniku BiH broj 53 objavljen novi Pravilnik o registriranju vozila u Bosni i Hercegovini. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku...

Poštovani, obavještavamo sve stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da će u svrhu održavanja sistema aTEST, danas od 17h sistem biti privremeno nedostupan. Ove aktivnosti oko održavanje sistema planirane su sa završetkom oko 21h i nakon toga se očekuje normalan režim rada sistema. Hvala na razumijevanju. ...

Na osnovu člana 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Sl. novine FBiH, broj...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Zenici, 18.06.2022. KOMISIJSKI ISPIT je održan u subotu 18.06.2022. godine u 10 sati. Kompletan ispit položili su svi kandidati koji su pristupili ispitu, a to su: R.b.S T PKantonIME...