Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH, da će se ispiti za licencu održati prema sljedećem rasporedu: 1)  06.09.2018. Mostar (organizacija SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg) 2)  07.09.2018. Sarajevo (organizacija SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg) 3)  15.09.2018. Zenica (organizacija SI Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica) 4) ...

Obavještavaju se zaposleno osoblje na svim stanicama za tehnički pregled vozila u Federaciji BiH da će se obavezna redovna godišnja edukacija voditelja STP i kontrolora tehničke ispravnosti vozila održati prema slijedećem rasporedu: 07. i 08.09.2018. – Sarajevo (nadležna SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg) 14. i 15.09.2018....

Na osnovu člana 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja,provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Sl. novine FBiH, broj 51/06),...

Prema preuzetim obavezama od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija jedna od obaveza stručne institucije Instituta za privredni inženjering d.o.o. Zenica jesu i stručna predavanja za stručni ispit kandidata (voditelja stanice tehničkog pregleda i/ili kontrolora tehničke ispravnosti vozila) koji žele da zasnuju radni odnos na...

Obavještavamo sve zainteresovane da će se, u organizaciji stručne institucije Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, dana 22.06.2018. godine (petak), sa početkom u 14 sati, održati stručni ispit, u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici, ul. Fakultetska br. 1. Također, u skladu sa zaključcima sastanka Koordinacionog tima...