Poštovani, Obavještavamo sve ovlaštene STP vozila u FBiH kao i druge kandidate koji su polagali stručni i licencni ispit u Zenici 20.11.2020. godine u organizaciji stručne institucije IPI iz Zenice, a u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija iz Mostara, te ostale dvije stručne institucije Mervik doo...

Poštovani, obavještavaju se kandidati da će se stručni ispit održati 20.11.2020. godine u hotelu Zenica u Zenici u 13:00. Obavještavaju se kandidati da će se ispit za licenciranje održati 20.11.2020. godine u hotelu Zenica u Zenici u 14:30, za kandidate navedene u dolje navedenom spisku. NAPOMENA: OBAVEZNO VRIJEME DOLASKA...

Poštovani, na web stranici Federalnog ministarstva možete naći Uputstvo za mjerenje usporenja vozila poligonu. Ovim Uputstvom propisuje se obim primjene Uputstva, uslovi za dodjeljivanje ovlaštenja za obavljanje dijela tehničkog pregleda na poligonu i način utvrđivanja ispunjavanja istih, mjerenje usporenja za vozila koja se ispituju na poligonu, način izračuna koeficijenta kočenja...

Poštovani, Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH da je Ministar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donio odluku da se planirani ispiti za obnovu licenci odgađaju do daljnjeg. Razlog odgađanja je pogoršana epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini uzrokovana COVID-19 virusom. Novi termini ispita će biti zakazani...

Na osnovu člana 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja,provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Sl. novine FBiH, broj 51/06),...

Poštovani, obavještavaju se sve ovlaštene STP u FBiH da će se ispiti za licenciranje i obnovu licence održati prema sljedećem rasporedu: Lokacija Datum Nadležna SI Zenica 06./07.11.2020. IPI d.o.o. Zenica Mostar 13./14.11.2020. Centar motor d.o.o. Široki Brijeg Tuzla 20./21.11.2020. Mervik d.o.o. Sarajevo Bihać 27./28.11.2020. IPI d.o.o. Zenica Sarajevo 04./05.12.2020. Centar motor d.o.o. Široki Brijeg   Kandidati sa područja SBK i ZE-DO ispit će polagati 06. i...

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-179/20, od 07.10.2020. godine i u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17,...