Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest: Poštovani-e, Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme: Seminari će se održati u Ljubuškom u poslovnoj...

Informacija svim ovlaštenim stanicama tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je 17.01.2023. godine u Službenom glasniku BiH broj 4 objavljen Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o registraciji vozila (Službeni glasnik BiH, broj 53/22). Do donošenja novog pravilnika o registraciji vozila primjenjuje se...

Ove godine stručna institucija Institut za privredni inženjering d.o.o. iz Zenice bilježi punih 16 godina rada (12.02.2007. godine potpisan prvi Ugovor o stručnom nadzoru rada stanica tehničkih pregleda vozila sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija (FMPIK) po Odluci Vlade FBiH), sa svojim podugovaračem na informacionom...

Poštovani, obavještavamo sve stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da u ponedjeljak, 26.12.2022. godine neće funkcionisati fiksne telefonske linije 032/445-600, 445-601, 445-602, 445-603, zbog preseljenja stručne institucije IPI iz ulice Fakultetska br. 1, Zenica u ulicu Vatrogasni put br. 3, Zenica, te vas molimo da...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Mostaru, 15.12.2022. KOMISIJSKI ISPIT je održan u četvrtak 15.12.2022. godine u 13 sati. Jedan voditelj nije položio ispit. Praktični dio ispita nije položilo šest kandidata i to im...

Obavještavaju se svi kandidati koji su odslušali stručna predavanja u periodu 01.12.-03.12.2022. godine, kao i svi kandidati sa stanica tehničkih pregleda vozila iz cijele Federacije BiH kojima je licenca istekla ili su stekli uvjete da polažu ispit za licencu, da će se stručni i licencni ispiti održati 15.12.2022. godine...