Poštovani, obavještavaju se sve stanice tehničkih pregleda vozila da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u konsultaciji sa stručnim institucijama donijelo odluku da se organizuju licencni ispiti (za licenciranje i relicenciranje) za sve kandidate sa stanica tehničkih pregleda vozila u entitetu Federaciji BiH kojima licence ističu...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Sarajevu, 27.04.2023. KOMISIJSKI ISPIT je održan u četvrtak 27.04.2023. godine u 13 i 14 sati. Svi voditelji su položili ispit. Kod kontrolora praktični dio ispita nisu položila tri...

Na osnovu člana 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Sl. novine FBiH, broj...

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku u periodu 12.04. – 14.04.2023. godine da će se ispit za provjeru znanja održati u četvrtak 27.04.2023. godine u 13.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Švedski amfiteatar II. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe zaključno sa 30.04.2023. godine...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Sarajevu, 03.03.2023. KOMISIJSKI ISPIT je održan u petak 03.03.2023. godine u 14 i 15 sati. Svi voditelji su položili ispit. Kod kontrolora praktični dio ispita nisu položila dva...

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku u periodu 15.02. – 17.02.2023. godine da će se ispit za provjeru znanja održati u petak 03.03.2023. godine u 14.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Švedski amfiteatar II. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe...