Mole se svi uposlenici stanica tehničkih pregleda vozila, stručnjaci iz oblasti održavanja motora i motornih vozila kao i sva stručna lica uključena u proces kontrole ispravnosti vozila da materijal u Prilogu (KLASIFIKACIJA VOZILA RADNA VERZIJA i NAPOMENE) pregledaju i daju svoje prijedloge, mišljenja, primjedbe i...