Na osnovu člana 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja,provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Sl. novine FBiH, broj 51/06),...

Poštovani, obavještavaju se sve ovlaštene STP u FBiH da će se ispiti za licenciranje i obnovu licence održati prema sljedećem rasporedu: Lokacija Datum Nadležna SI Zenica 06./07.11.2020. IPI d.o.o. Zenica Mostar 13./14.11.2020. Centar motor d.o.o. Široki Brijeg Tuzla 20./21.11.2020. Mervik d.o.o. Sarajevo Bihać 27./28.11.2020. IPI d.o.o. Zenica Sarajevo 04./05.12.2020. Centar motor d.o.o. Široki Brijeg   Kandidati sa područja SBK i ZE-DO ispit će polagati 06. i...

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-179/20, od 07.10.2020. godine i u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17,...

Poštovani, obavještavamo sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila u FBiH, da je posljednjom izmjenom aTEST-a počela primjena Pravilnika o tehničkim pregledima BiH a da ostaje na snazi i primjena Pravilnika o TEU i Pravilnika o PREV pregledima na nivou FBiH. S poštovanjem,  ...

Poštovani, obavještavamo sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila u FBiH, da će biti u prekidu telefonska veza prema informatičkoj podršci, tj. da u narednih cca 1 sat, ne koristite pozive prema 033/558-228, nego da sve zahtjeve šaljete putem aMPISa. S poštovanjem,  ...

Poštovani, ponovo je aktiviran novi sistem. Predlažemo da prije otvaranja aplikacije u internet browser-u očistite cache memoriju. S poštovanjem,...