Poštovani, došlo je do privremenog prekid interneta u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru, što je uzrokovalo prekid u ispravnom radu informacionog sistema aTEST. Kolege iz informatičke podrške rade na otklanjanju ovog problema.  ...

Poštovani, U Službenom glasniku BIH broj 83/20 objavljeni su dolje navedeni propisi: 1. PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI VOZILA, 2. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CERTIFICIRANJU VOZILA I UVJETIMA KOJE ORGANIZACIJE ZA CERTIFICIRANJE VOZILA MORAJU ISPUNITI, 3. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM...

Poštovani, Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila da je za GRUPU 1 u dane 15., 16. i 17.12.2020. godine sa početkom u 14:00h uspješno završena redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila u FBiH prema ranijem rasporedu od strane stručnih institucija: Mervik d.o.o. Sarajevo, Centar motor...

Poštovani, Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila da će se redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila u FBiH održati online putem Google Meet platforme prema sljedećem rasporedu. Grupa 1 15.12.2020 u 14.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo 16.12.2020. u 14.00 h – predavanje...